Logiedecreet Vlaanderen – zelf starten met het inrichten van een camperplaats in Vlaanderen – welke voorwaarden?

Wanneer u zelf een camperplaats ter beschikking wil stellen dan kan dit perfect mits het naleven van enkele basisregels. Die regels zijn in Vlaanderen uitgewerkt in een zogenaamd Logiedecreet. Wie toeristen tegen betaling laat overnachten, moet zijn logies in elk geval aanmelden via https://uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be/welkom. Je moet dan eerst een zognaamd UiTID account aanmaken. Voor extra info en hulp kan je terecht op + 32 2 504 04 00 of via mail op logies@toerismevlaanderen.be

Elk logies moet minstens voldoen aan de zeven basisvoorwaarden van het logiesdecreet (sinds 1 april 2017). Dat moet de toerist veiligheid en basiskwaliteit garanderen:

  1. Een brandveiligheidsattest v/d plaatselijke gemeente bewijst dat het logies voldoet aan specifieke brandveiligheidsnormen
  2. Het logies is voldoende proper en onderhouden.
  3. Er is een verzekering voor brand en burgerlijke aansprakelijkheid voor het  logies én de uitbating
  4. De uitbater of persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven (attest van goed gedrag en zeden)
  5. Het logies wordt minstens voor één overnachting aangeboden
  6. De informatie over het logies is waarheidsgetrouw
  7. De uitbater heeft een eigendomsbewijs of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten

Camperplaats op parking Kerkhofstraat in Puurs-Sint-Amands, deelgemeente Kalfort Puurs, op de hoek v/d Eeuwfeeststraat, smalle in-en uitgang

Het logiesdecreet bevat naast de basisvoorwaarden ook algemene uitbatingsnormen voor terreingebonden logies. Zij gaan over de inrichting en de bezetting van de verschillende types van plaatsen (verblijfplaats, toeristische kampeerplaats, seizoensplaats, camperplaats of tentenweide) en over de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, waterkraantjes, lozingspunten, afvalverzamelplaatsen, elektriciteitsaansluitingen …
Voor een terreingebonden logies geldt ook dat je moet bewijzen dat de uitbating planologisch toegelaten is door Ruimtelijke Ordening:

Drie beschermde benamingen

Wil je in de promotie de beschermde benaming gebruiken zoals:

dan moet jouw terrein voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming zodat het de verwachtingen van de bezoekers inlost (zie voor details de brochure).

Speciale voorwaarden van het logiedecreet

Het decreet maakt onderscheidt tussen een terrein met 9 plaatsen (of minder), of een terrein met meer dan 9 plaatsen (zie brochure), hieruit pikken we enkele punten

De brochure om zelf camperplaatsen in te richten kan je vrij downloaden D/2020/5635/9/1  op https://www.camperland.be/download/investeren-in-camperplaatsen-informatiebundel-van-toerisme-vlaanderen/ – VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel