Logies decreet Vlaanderen – zelf starten met het inrichten van een camperplaats in Vlaanderen – welke voorwaarden?

Logies decreet Vlaanderen – zelf starten met het inrichten van een camperplaats in Vlaanderen – welke voorwaarden?

Wanneer u zelf een camperplaats ter beschikking wil stellen dan kan dit perfect mits het naleven van enkele basisregels. Die regels zijn in Vlaanderen uitgewerkt in een zogenaamd Logiedecreet. Wie toeristen tegen betaling laat overnachten, moet zijn logies in elk geval aanmelden via https://uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be/welkom. Je moet dan eerst een zognaamd UiTID account aanmaken. Voor extra info en hulp kan je terecht op + 32 2 504 04 00 of via mail op logies@toerismevlaanderen.be

Elk logies moet minstens voldoen aan de zeven basisvoorwaarden van het logiesdecreet (sinds 1 april 2017). Dat moet de toerist veiligheid en basiskwaliteit garanderen:

  1. Een brandveiligheidsattest v/d plaatselijke gemeente bewijst dat het logies voldoet aan specifieke brandveiligheidsnormen
  2. Het logies is voldoende proper en onderhouden.
  3. Er is een verzekering voor brand en burgerlijke aansprakelijkheid voor het  logies én de uitbating
  4. De uitbater of persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven (attest van goed gedrag en zeden)
  5. Het logies wordt minstens voor één overnachting aangeboden
  6. De informatie over het logies is waarheidsgetrouw
  7. De uitbater heeft een eigendomsbewijs of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten

Camperplaats op parking Kerkhofstraat in Puurs-Sint-Amands, deelgemeente Kalfort Puurs, op de hoek v/d Eeuwfeeststraat, smalle in-en uitgang

Het logiesdecreet bevat naast de basisvoorwaarden ook algemene uitbatingsnormen voor terreingebonden logies. Zij gaan over de inrichting en de bezetting van de verschillende types van plaatsen (verblijfplaats, toeristische kampeerplaats, seizoensplaats, camperplaats of tentenweide) en over de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, waterkraantjes, lozingspunten, afvalverzamelplaatsen, elektriciteitsaansluitingen …
Voor een terreingebonden logies geldt ook dat je moet bewijzen dat de uitbating planologisch toegelaten is door Ruimtelijke Ordening:

  • De overheid bepaalt via ruimtelijke plannen (gewestplan, bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen) waar welke functies (wonen, recreatie, landbouw, natuur, …) mogelijk zijn.
  • Je kan een terreingebonden toeristisch logies, zoals een camperterrein, dus niet op elke plek in Vlaanderen inrichten.
  • Tot op vandaag kan je camperplaatsen zonder probleem inrichten in gebieden voor verblijfsrecreatie. Ook in woongebieden en in het agrarisch gebied, bij actieve landbouwbedrijven, zijn er mogelijkheden.
  • Los van de bestemming zal de lokale overheid steeds toezien op de omvang en impact van zo’n terrein (of de plaatsen). Ook via ‘recreatief medegebruik’ bestaan er mogelijkheden.
  • Als je een camperterrein wil inrichten op een plek waar de  bestemmingsvoorschriften dit niet toelaten, moet je eerst de toestemming van de gemeente verkrijgen om via een ruimtelijk uitvoeringsplan de bestemming te wijzigen

Drie beschermde benamingen

Wil je in de promotie de beschermde benaming gebruiken zoals:

  • camping
  • vakantiepark
  • of camperterrein

dan moet jouw terrein voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming zodat het de verwachtingen van de bezoekers inlost (zie voor details de brochure).

Speciale voorwaarden van het logiedecreet

Het decreet maakt onderscheidt tussen een terrein met 9 plaatsen (of minder), of een terrein met meer dan 9 plaatsen (zie brochure), hieruit pikken we enkele punten

  • er is een watertappunt (drinkwater) op max. 100 meter van iedere plaats
  • de plaatsen en de wegen op het terrein hebben een draagvermogen van minstens 4 ton
  • de camperplaatsen zijn minstens 8 x 3 meter groot
  • er zijn een of meer vuilnisbakken
  • er is minstens één lozingspunt voor chemische
   toiletten, dat mag ook dienen om afvalwater
   te lozen

De brochure om zelf camperplaatsen in te richten kan je vrij downloaden D/2020/5635/9/1  op https://www.camperland.be/download/investeren-in-camperplaatsen-informatiebundel-van-toerisme-vlaanderen/ – VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel

 

Loading

Camperland.BE
Average rating:  
 0 reviews