Camperaars met Euro5A motorhomes moeten oppassen voor RODE kaart bij keuring (keuringscentra, schouwing)

Camperaars met Euro5A motorhomes moeten oppassen voor RODE kaart bij keuring (keuringscentra, schouwing)

Er werd in de keuringscentra (de schouwing in de volksmond) vastgesteld dat er frauduleuze praktijken in de omgang waren met (defecte) roetfilters die hun werk niet meer naar behoren deden: het filteren van deeltjes. Een goed werkende roetfilter verwijdert 95 tot 99% van de deeltjesuitstoot. Dat heeft dus een enorme impact op de luchtkwaliteit.

De Vlaamse overheid nam het besluit om aan de fraude iets te doen, hetgeen we ondersteunen. Dit door een extra roetfiltertest in te voeren om bij te dragen tot een betere luchtkwaliteit die we met z’n allen beogen. En zo geschiedde: op 1 juli 2022  werd deze zgn. deeltjesteller test (PN-meting) ingezet tijdens de technische keuring van dieselwagens in Vlaanderen.

Wie worden er getest?

De nieuwe milieutest is van toepassing op alle dieselwagens van categorie M1 (personenwagens, motorhomes, …) en N1 (lichte vrachtwagens) met een dieselmotor vanaf Euronorm 5 en hoger. De test vervangt de oude roettest en de meting heeft plaats bij stationair toerental. Het tarief van de milieutest bedraagt 13,20 € (07.2022). Dat is EXTRA bovenop het oudere tarief.

6% van de voertuigen (waaronder motorhomes) worden afgekeurd (Goka Vlaanderen) !

Welke motorhomes worden er er getest? Alle vanaf Euronorm 5 of hoger. Dus eigenaars met een Euro4 motor (lager dan Euro5) worden niet getest met deze nieuwe testmethode.

Uit de praktijk blijkt dat vooral de Euro5a motoren een rode kaart krijgen, ondanks ze een werkende roetfilter bezitten, dit zijn motorhomes die dateren van vóór 1 januari 2013. Zij raken niet onder de 250.000 fijnstofdeeltjes. In sommige gevallen ligt het probleem niet bij de roetfilter, maar bij de motor zelf, aldus de Vlaamse Overheid. En daar beginnen de problemen. Er zijn voorbeelden waarbij de garages de problemen van de motor maar niet krijgen opgelost om tot de groene norm te komen. Sommige motorhome liefhebbers hebben aan 4000 € aan kosten gemaakt met nog steeds een rode kaart tot gevolg. Dit is totaal onaanvaardbaar.

Volgens bepaalde bronnen moet een nieuwe filter ook eerst ingereden worden om perfect te werken (rond de 150 kilometer).

De 3 mogelijke resultaten van de test

De toestellen meten inderdaad letterlijk het aantal deeltjes. Het toestel zal tijdens de milieutest 3 metingen uitvoeren, waarvan een gemiddelde waarde berekend wordt. Afhankelijk van dit aantal krijgt u een rode,  groen kaart of groen kaart met een opmerking:

   • Groene kaart – Als uw camper minder dan 250.000 fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt u een groene kaart.
   • Groene kaart met opmerking – motorhomes die zich in de grijze zone tussen 250.000 en 1 miljoen fijnstofdeeltjes bevinden, krijgen een groene kaart met een melding van de overgangsperiode van 2 jaar.
  • Rode kaart – Wanneer uw voertuig meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt u een rode kaart. De roetfilter is dan stuk of weggehaald maar in de praktijk lijkt dit niet altijd de correcte conclusie te zijn. Bij een rode kaart wordt sinds 18 juli 2022 een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van slechts 3 maanden uitgereikt om u de kans te geven een nieuwe roetfilter te plaatsen. Aangezien de vraag naar roetfilters groot is, blijkt die periode in de praktijk vaak te kort te zijn. Deze maatregel zal lopen tot 1 juli 2023.

Controle in Waals Gewest

In Wallonië worden deze motorhomes niet aan de nieuwe roettest onderworpen. Daarom steken Vlamingen de taalgrens over voor hun autokeuring. Men spreekt zelfs over een vorm van keuringstoerisme. De keuring is een Federale bevoegdheid en dus geldig in het ganse land. Wie zijn motorhome onder andere voorwaarden wil laten keuren in Wallonië mag dat perfect zo doen en heeft toch altijd een geldig keuringsbewijs op zak. Dit is Belgisch.

Dat is net wat ik motorhome eigenaars met een Euro5a motor zou aanraden.

  • Eénmaal u zich in een Vlaams keuringscentra heeft aangeboden en een rode kaart heeft gekregen, bent U verplicht zich terug bij hetzelfde centra aan te bieden!
  • Technische keuringen (M1 en N1 voertuigen) worden in Wallonië enkel uitgevoerd op afspraak: zie hun keuringscentra lijst op http://www.moncontroletechnique.be/
  • Een West-Vlaming kan bijvoorbeeld perfect langsgaan in een Waals keuringsstation in Moeskroen.
  • Gaat u toch naar een Vlaams keuringscentra ga dan met de motorhome eerst naar een garage met de nodige know-how, ttz. met ook identieke meettoestellen zoals de Vlaamse keuringscentra zodat u VOORAF duidelijk weet of je onder de 250.000 deeltjes blijft of niet.

Vlaamse politiek schiet tekort?

De originele insteek van deze test kunnen wij onderschrijven. We zijn voor een beter milieu en een leefomgeving.

Update 28.11.2022 – de Vlaamse minister Lydia Peeters (VLD) beslist om de periode voor de installatie van een nieuwe filter tijdelijk te verlengen tot één jaar. Dat is een hele verbetering die aansluit met de realiteit. De termijn van 15 dagen, daarna van 3 maanden voor een nieuwe filter was gewoon te kort…  de praktijk toonde dit overduidelijk aan.

Technische begrippen Euronormen

Technische begrippen Euronormen, Euro 6, uitstoot, deeltjes, roetfilter

Er zijn 2 normaanduidingen: de Emissienorm (zoals Euro 6d-Temp) kan ook aangeduid worden als OBD-norm en heet dan Euro 6.2. Dit wordt vaak door de PSA groep gebruikt.

Niet verwonderlijk dat dit gedoe bij de consument voor verwarring zorgt, maar dit maakt het misschien duidelijker voor emissienormen:

Euro 6b – voor nieuwe personenauto’s sinds 09/2015
Euro 6c – voor nieuwe personenauto’s sinds 09/2018
Euro 6d-TEMP – voor nieuwe personenauto’s vanaf 09/2019
Euro 6d FULL – (geleidelijke verplichting) voor nieuwe personenauto’s vanaf 01/2021

Lichte bedrijfswagens  (Klasse I, II, III)

 • Euro 1  – vanaf 1/10/1994 – Klasse I, II, III
 • Euro 2  – vanaf 1/01/1998 – Klasse I, II, III
 • Euro 3 – vanaf 1/01/2001 – Klasse I
 • Euro 3 – vanaf 1/01/2002 – Klasse II en III
 • Euro 4  – vanaf 1/01/2005 – Klasse I
 • Euro 4  – vanaf 1/01/2006 – Klasse II en III
 • Euro 5a -vanaf 1/09/2009 – Klasse I
 • Euro 5a -vanaf 1/09/2010 – Klasse II en III
 • Euro 5b -vanaf 1/09/2011 – Klasse I, II, III
 • Euro 6  – vanaf 1/09/2014 – klasse I
 • Euro 6  – vanaf 1/09/2015 – klasse II en III

Euronormen – kleine letters, Romeinse letters

 • Euronormen voor personenauto’s en lichte bestelwagens worden aangeduid met kleine letters: Euro 6d
 • Euronormen voor zware bestelwagens en vrachtwagens (trucks) worden aangeduid met Romeinse letters: Euro VI d

 

De Europese emissienormen (artikel 1 en 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153) leggen uitstoot beperkingen op die voertuigen niet mogen overschrijden. De beperkingen worden regelmatig neerwaarts bijgesteld. 

De normen leggen emissiebeperkingen op m.b.t. NOx (stikstofoxiden), CO (koolstofmonoxide), fijn stof en onverbrande koolwaterstoffen. 

De regelgeving legt daarentegen geen enkele beperking op inzake CO2-emissie.

Sinds 1 juli 2022 wordt de deeltjestellertest (PN-meting) ingezet tijdens de technische keuring van dieselwagens in Vlaanderen en de andere gewesten. Die maatregel zal roetfilterfraude tegengaan en bijdragen tot een betere luchtkwaliteit.

https://www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen/onderdelen-gecontroleerd-tijdens-de-technische-keuring/roetfilter-en-deeltjestellertest

 

Roetfilter – Diesel Particulate Filters

De achillespees van het AdBlue systeem blijkt de filter te zijn die tijdens de verbranding de uitgestoten fijne deeltjes vast moeten houden. Roetfilters (DPF) vangen stukjes roet in de uitlaat op. Alleen zou nu blijken dat de regeneratie van zo’n filter veel vaker plaatsvindt dan aangegeven wordt door de autofabrikanten. Zoals bij elk filter (denk aan de zak in uw stofzuiger), moeten ze regelmatig worden geleegd om de prestaties te behouden. Voor een DPF wordt dit proces ‘regeneratie‘ genoemd. Het opgehoopte roet wordt bij hoge temperatuur afgebrand om slechts een minuscule asrest achter te laten. Regeneratie kan passief of actief zijn

Lees meer op https://www.camperland.be/milieu/src-katalysator/

Alle nieuwe dieselmotoren Euro 6 zijn nu uitgerust met een SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) die voor de beperking van deze stikstofoxidenemissies (NOx) het AdBlue adjectief gebruiken.

AdBlue, met als meest actieve component ammoniak, zet stikstofoxide om in waterdamp en diazo-verbindingen: beide zijn onschadelijk voor de mens.

Met AdBlue kan men de uitstoot van stikstofoxide met 95% doen verminderen

AdBlue kan echter alleen gebruikt worden in dieselmotoren die uitgerust zijn met SCR-technologie (), die de uitstoot van schadelijke stoffen (NOx) reduceert.

AdBlue is een product van de firma GreenChem dat in oktober 2006 voor het eerst werd geïntroduceerd in het bijzonder voor zware voertuigen.

Lees ook https://www.camperland.be/techniek/motoren/adblue/adblue-filters-en-scr-katalysator-vervangen-kosten-verschillen-van-merk-tot-merk/

Het systeem van AdBlue wordt sinds 2006 toegepast in vrachtwagens en werd in de autosector geïntroduceerd in 2014.

Het AdBlue-verklikkerlichtje gaat branden als de auto nog zo’n 2.400 km kan rijden. 

Een AdBlue tank heeft meestal een inhoud van 16 tot 25 liter. De prijs van AdBlue ligt tussen 55 en 60 cent per liter AdBlue (02/2022). De (te lege) tank moet tenminste altijd tot minimum 5 liter AdBlue aangevuld worden.

Lees meer details op https://www.camperland.be/techniek/wat-is-een-normaal-adblue-verbruikt-voor-motorhomes/

Na de dieselgate en de sjoemelsoftware legt Europa de fabrikanten een ander meetmethode op, kortweg WLTP of World Harmonized Light Vehicle Testing Protocol.

Sinds september 2017 worden de betreffende tests uitgevoerd op basis van deze WLTP normen in plaats van de verouderde NEDC. Daarom heeft Europa de naam van de norm toen gewijzigd van Euro 6b naar Euro 6c. Met andere woorden, de norm voor emissies werd toen niet veranderd, maar wel de meetmethode:

 • Euro 6b is volgens de oude NEDC metingen – deze norm MOET in 2O2O nog altijd vermeld worden
 • Euro 6c is de nieuwe standaard met WLTP-metingen
 • Euro 6d-TEMP met WLTP criteria volgt voor het eerst ook RDE-metingen
 • Euro 6d volgen de RDE-metingen

RDE (Real Driving Emissions) test en waarden

Samen met WLTP kwam ook echter RDE (voor Real Driving Emissions), een test die werd uitgevoerd op de openbare weg om te controleren of ‘reality’  (de werkelijke uitstoot) overeenkomt met de ‘gecontroleerde (test)omgeving’. Het is deze RDE die tussenstappen oplegt naar nieuwe emissienormen.

LPEGR-technologie staat voor Low Pressure Exhaust Gas Recirculation – Deze techniek werd door Fiat gebruikt VOOR men ook de AdBlue technologie is beginnen toepassen.

Het Fiat concern gebruikte niet van in het beginne het systeem van het AdBlue adjectief, dat was pas in 2é instantie. Zij gebruiken eerst hun eigen ontwikkelde LPEGR-technologie (Low Pressure Exhaust Gas Recirculation) en pas de AdBlue technologie vanaf de Euronorm 6D-temp norm.

Volkswagen heeft een volgende stap gezet in de evolutie van het SCR-systeem ontwikkeld: het zogenaamde Twindosing-procedé. Daarbij wordt AdBlue doelgericht voor twee na elkaar gemonteerde SCR-katalysatoren geïnjecteerd.

Het procedé wordt voor het eerst ingezet in de nieuwe Passat 2.0 TDI Evo met 110 kW (150 pk). Bij deze nieuwe 2.0 TDI Evo-motoren met Twindosing-techniek liggen de NOx-waarden in vergelijking met de vorige generatie van hetzelfde model zo’n 80 procent lager.

Lees meer op https://www.camperland.be/techniek/motoren/adblue/vw-twindosing-techniek-reduceert-nox-uitstoot-met-80-procent-voor-motoren-met-adblue/

Indien je reeds in het bezit van een motorhome dan is het vrij eenvoudige de euronormen terug te vinden want deze staan op je inschrijvingsbewijs (het zgn. rose formulier)

Daar kan je de 2 codes V7 en V9 terugvinden:

  • aan de linkerzijde code V7 : met de CO² uitstoot in gram/km

  • aan de rechterzijde code V9 : Milieuklasse: de euronorm

Wanneer de euronorm niet wordt vermeld omdat ze onbekend is, wordt gekeken naar de datum van de eerste inschrijving.

 

11.2022 –

Er is sprake van een zekere vorm van paniek voor de op til zijnde Euronorm 7 die verwacht wordt in 2025. Die norm zal zo streng zijn dat geen enkele fossiele brandstofmotor deze normen nog zou kunnen halen. De Europese Commissie is er op gebrand om de uitstoot zo snel als mogelijk terug te dringen, ondanks de tegenkantingen van bijv. de Duitse autobranche vereniging VDA, en wil gaan naar een bijna 100% emissievrije uitstoot en dit onder elke soort van rijomstandigheden: zowel in de stad, op snelwegen of in de bergen.

In een eerste fase zou de norm Euronorm 7A gaan heten waarbij de uitstoot nog eens 66% lager zal liggen als bij de huidige Euro 6d norm. Bij de Euro 7B norm zal dat oplopen naar 99% minder CO2 tegenover de 6d-norm, immens dus. Daarnaast nog een verlaging van zes keer de stikstofuitstoot en 10 keer minder uitstoot van fijnstof. Hoera voor het milieu natuurlijk wel.

Vanaf januari 2022 zijn Euro 4 motoren niet meer welkom in Brussel. Vallen daar ook motorhomes onder? Euro 3 en oudere dieselwagens (geregistreerd voor 2006) zijn sinds 1 januari 2020 verboden in Brussel. Vanaf 1 januari 2022 wordt het verbod uitgebreid naar euro 4-voertuigen en vanaf 2025 naar euro 5-voertuigen.

Volgens Vlaanderen.be zijn kampeerauto’s in de Vlaamse rand rond Brussel (dus buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ALTIJD toegelaten !!!

Tevens ook:

1. De Ring (R0) valt niet onder deze maatregel, dit geld voor de Brusselse binnen- en buitenring. Dus op of via de ring mag je (doorheen) Brussel passeren.

2. Op drie transitparkings is nog steeds parkeren toegestaan: parking Ceria-Coovi, de Stalle-parking in de Stallestraat en de parking van Kraainem, via de Wezembeeklaan

Wie of wat is het het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Dit is het hele grondgebied met de 19 (Brusselse) gemeenten: Anderlecht, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Stad Brussel, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde

Bronnen

  • https://www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen/onderdelen-gecontroleerd-tijdens-de-technische-keuring/roetfilter-en-deeltjestellertest
  • foto keuringcentra – https://assets.vlaanderen.be/image/upload/c_scale,q_auto:eco,w_1280/MOW_Deeltjesteller_merk_TEN
  • https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/15/roettest/
  • https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220901_95708273
  • https://motornieuws.be/dit-is-belgisch-leidt-motorkeuring-tot-keuringstoerisme-naar-wallonie/

© Publicatie Camperland.be 2022, alle rechten voorbehouden.

Loading