AdBlue adjectief – AdBlue problemen? AdBlue vergt niet alleen speciale rijmethodes om defecten te vermijden met de SCR-katalysator, maar ook een correct gebruik

AdBlue adjectief – AdBlue problemen? AdBlue vergt niet alleen speciale rijmethodes om defecten te vermijden met de SCR-katalysator, maar ook een correct gebruik

Loading

AdBlue is een nieuw systeem dat nu wereldwijd wordt toegepast om de NOX uitstoot van dieselmotoren onder controle te houden. Dit adjectief op basis van ureum wordt toegepast samen met SCR-katalysatoren die in de uitlaat zijn gebouwd. De uitlaatgassen hebben de motor in feite reeds verlaten. Het systeem is nog vrij nieuw en heeft enkele gevoeligheden. 

De injectie van ureum van de AdBlue in de uitlaatgassen veroorzaakt de vorming van ammoniak. Dit veroorzaakt een chemische reactie die alle giftige stikstofoxiden (NOx) afbreekt tot waterdamp (H²O) en stikstof (N) die onschadelijk zijn voor het milieu.

Activering en AdBlue-dosering wordt geregeld door de Electronic Diesel Control unit. Deze regeling is gebaseerd op verschillende parameters zoals de temperatuur van de uitlaat en het NOx-gehalte voor en na de SCR-katalysator. Een AdBlue-systeem dat niet werkt, heeft geen invloed op de werking of prestaties van de motor maar is natuurlijk wel nefast voor de uitstoot en het milieu.

AdBlue is niet zo nieuw, het wordt reeds in autosystemen gebruikt sinds 2013 en komt ook voor onder andere technische benamingen als DEF, AUS32 en ARLA32, waarbij 32 op het percentage van 32% ureum wijst.

Update 31 mei 2023

In deze periode verschijnen diverse persartikelen over dieselauto’s die niet meer willen starten door foutmeldingen van het AdBlue vooral (maar niet alleen) bij wagens van Citroën en Peugeot. Het gaat om  specifieke motoren types waaronder gelukkig geen motorhomes motoren vallen.

Er verschijnt een foutmelding: ‘Fout in de motor: voertuig repareren’ of ‘Starten verboden binnen 1.000 km’.

Zelfs test aankoop heeft er een issue van gemaakt en komt op voor de getroffen auto-eigenaars door een compensatie te eisen voor de kosten die oplopen tot 1200 €

De regeling is gebaseerd op verschillende parameters zoals de temperatuur van de uitlaat en het NOx-gehalte voor en na de SCR-katalysator
Euro 6 milieunormen, CO2 uitstoot: is er verschil in de kwaliteit van een adblue toevoeging voor dieselmotoren

Motor problemen en pech door kwaliteit van het AdBlue adjectief

Maanden geleden waarschuwden we u reeds dat niet alle AdBlue adjectieven van dezelfde kwaliteit zijn. Kies alleen AdBlue adjectief van erkende bedrijven. Minder zuivere ureum (chemische verontreinging) zal leiden tot verstoppingen – AdBlue toevoeging moet voldoen aan de DIN 70070 specificatie en is gemarkeerd met ISO 22241: een norm die aanduid dat de ureum vloeistof zuiver is. Ook bij het zelf bijvullen is het ZEER belangrijk dat geen vuil(tjes) in de tank kunnen geraken, laat staan waterdruppels enz. 

Sommige constructeurs zullen niet toestaan dat je zelf de AdBlue tank bijvult met het oog op hun garantie.

Het gehalte aan ureum zal dus 32.5 % bedragen – zie https://www.camperland.be/techniek/euro-6-milieunormen-co2-uitstoot-is-er-verschil-in-de-kwaliteit-van-een-adblue-toevoeging-voor-dieselmotoren/

AdBlue toevoeging moet voldoen aan de DIN 70070 specificatie en is gemarkeerd met ISO 22241: een norm die aanduid dat de vloeistof zuiver is
De additionel AdBlue tankdop zit naast de dieseldop
De additionel AdBlue tankdop zit naast de dieseldop

Motor problemen en pech door onvoldoende warme uitlaat

AdBlue of ureum is vorstgevoelig, het bevriest bij -11° C, daarom is de AdBlue tank verwarmd. In de tank zit een verwarmingselement. Dit blijkt nogal gevoelig te zijn en voor foutmeldingen te kunnen zorgen. Wanneer het verwarmingselement niet meer werkt komt u zeker tijdens de vorstperiode in de problemen met je systeem. Het verwarmingselement kan je best vooraf laten vervangen.

Vervriezen van het ureum

Indien het voertuig gedurende een langere periode bij temperaturen beneden -11° C niet gebruikt wordt,
kan de AdBlue in de tank bevriezen.

Kort laten draaien van de motor

Voor campers op diesel die met het AdBlue adjectief werken wordt er afgeraden om de motor slechts gedurende een korte tijd te laten draaien. De motor moet voldoende lang lopen en zou écht warm moeten worden zodanig dat de uitlaat ook voldoende warm wordt en het systeem zijn werking kan doen. Dit lijkt tijdens de coronatijd praktisch bijna onmogelijk.

De beste oplossing is een langdurige rit te maken tegen voldoende hoge snelheid om de motor en uitlaat voldoende warm te maken en het AdBlue systeem goed te doen functioneren. Sommigen spreken van min. 60 km/uur, andere bronnen raden aan de autosnelweg op te rijden met min.120 km/uur. 

Om het systeem goed te laten werken wordt aangenomen dat de temperatuur van de motor (en de uitlaatgassen) moeten oplopen tot 1.400 °C. Bronnen spreken van te rijden tegen een toerental van min. 2.500 tr/min gedurende min. een 20-tal minuten (Lindemann).

Uiteindelijk zal de uitlaatsysteem toch eens moeten vervangen worden als zijn werking “op” is. Eén van de signalen kan een overmatige rookvorming zijn.

Pompsysteem werkt niet meer

Het AdBlue systeem is voorzien van een pomp die werkt met een druk van 5 bar. Die hoge druk is nodig om het ureum te doen vernevelen. De pomp brengt de ureum vloeistof naar de AdBlue injector die elektronisch wordt aangestuurd. Bij een slecht of niet-werkende pomp zal het systeem in faling gaan. 

Ook bij een niet-correcte software en sturing van de injectiepomp kan teveel of te weinig ureum worden ingespoten:

  • te weinig zal leiden tot te weinig omzetting van de NOX vervuiling, vooral schadelijk voor het milieu
  • te veel kan leiden tot uitstoot van (schadelijke) ammoniakgassen. In de nieuwste systemen wordt er een ammoniaksensor voorzien die deze uitstoot meet de de pomp aanstuurt zijn injectie hoeveelheid te verlagen.

AdBlue tank mag nooit leeg komen

De AdBlue moet altijd gevuld zijn. Het systeem zal je vooraf vragen om het AdBlue bij te vullen, dit is meestal al een 600 tot 2.400 km voordien. Is de AdBlue tank té leeg dan gaat het systeem in error modus en kan je niet meer verder rijden, dit wordt bij sommige modellen soms aangeduid als de LIMP-modus. Bij Citroën en Peugeot krijg je een UREA waarschuwing. Bij VW verschijnt een benzinepomp symbool in oranje en daarna rood. 

Meestal moet men de tank terug met minimum 5 liter vullen. Bij sommige modellen is er een reset van de boordcomputer nodig om het AdBlue waarschuwingsbericht te laten verdwijnen, wat de bestuurder soms kan dwingen om toch naar de dealer (garage) te gaan. 

Gebruik nooit water, zorg zelfs dat er geen druppel water in de AdBlue tank kan komen bij het ingieten

Anderzijds is het nodig het systeem te resetten om het AdBlue systeem de exacte (nieuwe) niveaus in de tank te laten weten. Giet alvast geen water in de Adblue tank zoals sommige beweren: de katalysator en het SCR-systeem zeer gevoelig zijn wanneer geen AdBlue wordt gebruikt. Als u water bijvult in plaats van AdBlue, kan de verstuiver verstopt raken en de katalysator worden beschadigd.

In geval van beschadiging van het uitlaatsysteem van het uitlaatgas, als gevolg van het gebruik van additieven of leidingwater, het bijvullen met dieselbrandstof, of in ieder geval door het niet voldoen aan de eisen, vervalt de garantie.

Tips bij het (zelf) vullen van de AdBlue Tank

  • zorg dat de motorhome waterpas staat
  • het contact moet zeker uit zijn, trek de sleutel uit het contact
  • gebruik zuivere ureum van de beste kwaliteit
  • gebruik geen trechters of andere vul systemen waar vuiltjes aan kunnen blijven hangen

AdBlue tank mag nooit volledig vol zijn

U kan zelf je AdBlue tank vullen. Zéér belangrijk is geen trechters of andere objecten te gebruiken. Koop een AdBlue product om rechtstreeks in de AdBlue tank te gieten (vermijd verontreiniging. In de tank moet ook nog steeds wat ventilatie mogelijk blijven. Daarom wordt het afgeraden de tank volledig vol te gieten. Daardoor kan de tank vervormd geraken (overdruk).

Een klikkend geluid na het stoppen van de motor

Wanneer u de camper stopt, zou u een duidelijk klikgeluid kunnen horen dat afkomstig is van het AdBlue inspuitsysteem. Dit is normaal want de pomp van het inspuitsysteem blijft korte tijd nadat de motor is afgezet werken om het circuit te ontluchten. Dit is normaal en u kunt het geluid nog van onder het voertuig horen komen.

Is de AdBlue tank leeg dan gaat het systeem in error modus en kan je niet meer verder rijden
Euro 6 milieunormen, CO2 uitstoot: is er verschil in de kwaliteit van een adblue toevoeging voor dieselmotoren

Problemen door de kristallisatie van het ureum

Een andere vaak voorkomend probleem is een verstopte verstuiver en verbindingsslang. Aangezien dit systeem alleen werkt bij hoge uitlaattemperaturen, kan de ureumoplossing kristalliseren als u vaak korte ritten maakt waarbij de uitlaat te koud blijft. Er worden zelfs reeds verstoppingen gemeld pas na 12.500 km – met als foutmelding P05ED bij een Fiat Ducato model 2018.

Problemen met slecht werkende sensor

Een ander euvel is de NOX-sensor die soms kan breken of foutieve metingen doorgeeft waardoor het systeem blokkeert. De sensor moet dan vervangen worden.

AdBlue in de dieseltank, wat kan je doen?

Hoe je dit doet? Geen idee, maar het schijnt voor te komen. Je tank AdBlue in je dieseltank. Rij niet verder. AdBlue kan sommige metalen componenten van je voertuig aantasten.

Wat moet je doen?

  1. zeker de motor niet starten.
  2. bel je garage en laat je takelen.
  3. laat de volledige dieseltank leegtappen en reinigen, dit laatste kost je zo’n 200 €.

Diesel in de AdBluetank, wat kan je doen?

De dieselvloeistof zal op den duurt in je katalysator belanden waardoor deze niet meer naar behoren werkt. Bij controle zal je niet door de keuring geraken en dien je de katalysator te vervangen. Daarnaast kan de diesel je AdBlue inspuitsysteem ontregelen waardoor motorprestaties kunnen verminderen.

  1. zeker de motor niet starten.
  2. bel je garage en laat je takelen.
  3. laat de volledige AdBluetank leegtappen en reinigen, dit laatste kost je zo’n 200 €.

Doe je dit niet dan kunnen de kosten een flink stuk oplopen doordat het (gehele) systeem moet vervangen worden, toch een kost van om en bij de 3000 €.

Verstopte roetfilter

Aangezien dit filter roetdeeltjes opvangt, moet het regelmatig geregenereerd (gereinigd) worden door de roetdeeltjes te verbranden. De regeneratie wordt automatisch geregeld door de elektronische motorregeleenheid. Na een tijd zit de roetfilter vol met de fijne roetdeeltjes en dreigt hij verstopt te raken, de boordcomputer van de camper zal dit automatisch registreren via de sensoren.

Bij camperaars die veel stadsverkeer of korte afstanden rijden of vaak in de file staan, kan het gebeuren dat de regeneratie deze condities niet gehaald worden. Gevolg is een ophoping van roet in het filter die gaat verstoppen.

Roetfilter foutcodes Fiat

Onderstaand vind u foutcodes die te maken kunnen hebben met problemen van een Fiat DPF (roetfilter): P0473, P0472,  P0471 of P1901

Roetfilter bij dieselmotoren vervangen na 150.000 à 200.000 km

De meeste Fiat roetfilters kunnen gereinigd worden met een kostprijs van 300 tot 500 €. Zit dit artikel voor meer details: https://www.camperland.be/techniek/motoren/adblue/adblue-filters-en-scr-katalysator-vervangen-kosten-verschillen-van-merk-tot-merk/

Vervuilde EGR klep

De uitlaatgas recirculatie klep of kortweg EGR is een klep die ervoor zorgt dat een deel van de uitlaatgassen terug in de verbrandingskamer worden geleid. Het is een alternatief systeem (van Fiat o.a) in plaats van het AdBlue systeem met echter hetzelfde doel: de uitstoot van het schadelijke stikstofoxide (NOx) terugbrengen, maar dan met een andere techniek. 

Het uitlaatgas dat via de EGR terug wordt gevoerd naar de verbrandingskamer wordt eerst gekoeld en daarmee wordt de verbrandingstemperatuur verlaagd en de NOx uitstoot gereduceerd.

Uitlaatgassen zijn van nature uit vettig waardoor ze bij terugkeer naar de verbrandingskamer voor problemen kunnen zorgen: de vatten zetten zich vast op de klep en/of op het inlaatkanaal en in de roetfilter. De zelf zal door die vervuiling minder goed openen en sluiten. 

Sluit ze niet meer goed dan worden teveel (vettige) uitlaatgassen teruggestuurd waardoor het probleem nog groter zal worden. Het inlaatkanaal zal ook dichtslibben waardoor er minder zuurstof kan worden aangezogen. Er  zal meer roet in het roetfilter terechtkomen waardoor de roetfilter kan verstoppen.

Een EGR-klep vervangen is een vrij prijzig en dat komt doordat deze klep vaak op een moeilijk bereikbare plek zit. De kosten van deze reparatie zijn met name terug te zien in de manuren die nodig zijn om de EGR-klep te vervangen.

Total Care Diesel EGR Reiniger

Bij Lindeman verkopen ze een adjectief met de benaming Total Care Diesel – deze EGR reiniger kunt u eenvoudig zelf toevoegen aan de brandstoftank: de volledige inhoud van 1 liter Total Care Diesel is goed voor 80 liter dieselbrandstof. Deze EGR reiniger dient alvorens het tanken te worden toegevoegd. 

De AdBlue ureumoplossing kan gaan kristalliseren als u vaak korte ritten maakt waarbij de uitlaat te koud blijft

Technische begrippen Euronormen, Euro 6, uitstoot, deeltjes, roetfilter

Er zijn 2 normaanduidingen: de Emissienorm (zoals Euro 6d-Temp) kan ook aangeduid worden als OBD-norm en heet dan Euro 6.2. Dit wordt vaak door de PSA groep gebruikt.

Niet verwonderlijk dat dit gedoe bij de consument voor verwarring zorgt, maar dit maakt het misschien duidelijker voor emissienormen:

Euro 6b – voor nieuwe personenauto’s sinds 09/2015
Euro 6c – voor nieuwe personenauto’s sinds 09/2018
Euro 6d-TEMP – voor nieuwe personenauto’s vanaf 09/2019
Euro 6d FULL – (geleidelijke verplichting) voor nieuwe personenauto’s vanaf 01/2021

Lichte bedrijfswagens  (Klasse I, II, III)

 • Euro 1  – vanaf 1/10/1994 – Klasse I, II, III
 • Euro 2  – vanaf 1/01/1998 – Klasse I, II, III
 • Euro 3 – vanaf 1/01/2001 – Klasse I
 • Euro 3 – vanaf 1/01/2002 – Klasse II en III
 • Euro 4  – vanaf 1/01/2005 – Klasse I
 • Euro 4  – vanaf 1/01/2006 – Klasse II en III
 • Euro 5a -vanaf 1/09/2009 – Klasse I
 • Euro 5a -vanaf 1/09/2010 – Klasse II en III
 • Euro 5b -vanaf 1/09/2011 – Klasse I, II, III
 • Euro 6  – vanaf 1/09/2014 – klasse I
 • Euro 6  – vanaf 1/09/2015 – klasse II en III

Euronormen – kleine letters, Romeinse letters

 • Euronormen voor personenauto’s en lichte bestelwagens worden aangeduid met kleine letters: Euro 6d
 • Euronormen voor zware bestelwagens en vrachtwagens (trucks) worden aangeduid met Romeinse letters: Euro VI d

 

De Europese emissienormen (artikel 1 en 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153) leggen uitstoot beperkingen op die voertuigen niet mogen overschrijden. De beperkingen worden regelmatig neerwaarts bijgesteld. 

De normen leggen emissiebeperkingen op m.b.t. NOx (stikstofoxiden), CO (koolstofmonoxide), fijn stof en onverbrande koolwaterstoffen. 

De regelgeving legt daarentegen geen enkele beperking op inzake CO2-emissie.

Sinds 1 juli 2022 wordt de deeltjestellertest (PN-meting) ingezet tijdens de technische keuring van dieselwagens in Vlaanderen en de andere gewesten. Die maatregel zal roetfilterfraude tegengaan en bijdragen tot een betere luchtkwaliteit.

https://www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen/onderdelen-gecontroleerd-tijdens-de-technische-keuring/roetfilter-en-deeltjestellertest

 

Roetfilter – Diesel Particulate Filters

De achillespees van het AdBlue systeem blijkt de filter te zijn die tijdens de verbranding de uitgestoten fijne deeltjes vast moeten houden. Roetfilters (DPF) vangen stukjes roet in de uitlaat op. Alleen zou nu blijken dat de regeneratie van zo’n filter veel vaker plaatsvindt dan aangegeven wordt door de autofabrikanten. Zoals bij elk filter (denk aan de zak in uw stofzuiger), moeten ze regelmatig worden geleegd om de prestaties te behouden. Voor een DPF wordt dit proces ‘regeneratie‘ genoemd. Het opgehoopte roet wordt bij hoge temperatuur afgebrand om slechts een minuscule asrest achter te laten. Regeneratie kan passief of actief zijn

Lees meer op https://www.camperland.be/milieu/src-katalysator/

Alle nieuwe dieselmotoren Euro 6 zijn nu uitgerust met een SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) die voor de beperking van deze stikstofoxidenemissies (NOx) het AdBlue adjectief gebruiken.

AdBlue, met als meest actieve component ammoniak, zet stikstofoxide om in waterdamp en diazo-verbindingen: beide zijn onschadelijk voor de mens.

Met AdBlue kan men de uitstoot van stikstofoxide met 95% doen verminderen

AdBlue kan echter alleen gebruikt worden in dieselmotoren die uitgerust zijn met SCR-technologie (), die de uitstoot van schadelijke stoffen (NOx) reduceert.

AdBlue is een product van de firma GreenChem dat in oktober 2006 voor het eerst werd geïntroduceerd in het bijzonder voor zware voertuigen.

Lees ook https://www.camperland.be/techniek/motoren/adblue/adblue-filters-en-scr-katalysator-vervangen-kosten-verschillen-van-merk-tot-merk/

Het systeem van AdBlue wordt sinds 2006 toegepast in vrachtwagens en werd in de autosector geïntroduceerd in 2014.

Het AdBlue-verklikkerlichtje gaat branden als de auto nog zo’n 2.400 km kan rijden. 

Een AdBlue tank heeft meestal een inhoud van 16 tot 25 liter. De prijs van AdBlue ligt tussen 55 en 60 cent per liter AdBlue (02/2022). De (te lege) tank moet tenminste altijd tot minimum 5 liter AdBlue aangevuld worden.

Lees meer details op https://www.camperland.be/techniek/wat-is-een-normaal-adblue-verbruikt-voor-motorhomes/

Na de dieselgate en de sjoemelsoftware legt Europa de fabrikanten een ander meetmethode op, kortweg WLTP of World Harmonized Light Vehicle Testing Protocol.

Sinds september 2017 worden de betreffende tests uitgevoerd op basis van deze WLTP normen in plaats van de verouderde NEDC. Daarom heeft Europa de naam van de norm toen gewijzigd van Euro 6b naar Euro 6c. Met andere woorden, de norm voor emissies werd toen niet veranderd, maar wel de meetmethode:

 • Euro 6b is volgens de oude NEDC metingen – deze norm MOET in 2O2O nog altijd vermeld worden
 • Euro 6c is de nieuwe standaard met WLTP-metingen
 • Euro 6d-TEMP met WLTP criteria volgt voor het eerst ook RDE-metingen
 • Euro 6d volgen de RDE-metingen

RDE (Real Driving Emissions) test en waarden

Samen met WLTP kwam ook echter RDE (voor Real Driving Emissions), een test die werd uitgevoerd op de openbare weg om te controleren of ‘reality’  (de werkelijke uitstoot) overeenkomt met de ‘gecontroleerde (test)omgeving’. Het is deze RDE die tussenstappen oplegt naar nieuwe emissienormen.

LPEGR-technologie staat voor Low Pressure Exhaust Gas Recirculation – Deze techniek werd door Fiat gebruikt VOOR men ook de AdBlue technologie is beginnen toepassen.

Het Fiat concern gebruikte niet van in het beginne het systeem van het AdBlue adjectief, dat was pas in 2é instantie. Zij gebruiken eerst hun eigen ontwikkelde LPEGR-technologie (Low Pressure Exhaust Gas Recirculation) en pas de AdBlue technologie vanaf de Euronorm 6D-temp norm.

Volkswagen heeft een volgende stap gezet in de evolutie van het SCR-systeem ontwikkeld: het zogenaamde Twindosing-procedé. Daarbij wordt AdBlue doelgericht voor twee na elkaar gemonteerde SCR-katalysatoren geïnjecteerd.

Het procedé wordt voor het eerst ingezet in de nieuwe Passat 2.0 TDI Evo met 110 kW (150 pk). Bij deze nieuwe 2.0 TDI Evo-motoren met Twindosing-techniek liggen de NOx-waarden in vergelijking met de vorige generatie van hetzelfde model zo’n 80 procent lager.

Lees meer op https://www.camperland.be/techniek/motoren/adblue/vw-twindosing-techniek-reduceert-nox-uitstoot-met-80-procent-voor-motoren-met-adblue/

Indien je reeds in het bezit van een motorhome dan is het vrij eenvoudige de euronormen terug te vinden want deze staan op je inschrijvingsbewijs (het zgn. rose formulier)

Daar kan je de 2 codes V7 en V9 terugvinden:

  • aan de linkerzijde code V7 : met de CO² uitstoot in gram/km

  • aan de rechterzijde code V9 : Milieuklasse: de euronorm

Wanneer de euronorm niet wordt vermeld omdat ze onbekend is, wordt gekeken naar de datum van de eerste inschrijving.

 

11.2022 –

Er is sprake van een zekere vorm van paniek voor de op til zijnde Euronorm 7 die verwacht wordt in 2025. Die norm zal zo streng zijn dat geen enkele fossiele brandstofmotor deze normen nog zou kunnen halen. De Europese Commissie is er op gebrand om de uitstoot zo snel als mogelijk terug te dringen, ondanks de tegenkantingen van bijv. de Duitse autobranche vereniging VDA, en wil gaan naar een bijna 100% emissievrije uitstoot en dit onder elke soort van rijomstandigheden: zowel in de stad, op snelwegen of in de bergen.

In een eerste fase zou de norm Euronorm 7A gaan heten waarbij de uitstoot nog eens 66% lager zal liggen als bij de huidige Euro 6d norm. Bij de Euro 7B norm zal dat oplopen naar 99% minder CO2 tegenover de 6d-norm, immens dus. Daarnaast nog een verlaging van zes keer de stikstofuitstoot en 10 keer minder uitstoot van fijnstof. Hoera voor het milieu natuurlijk wel.

Vanaf januari 2022 zijn Euro 4 motoren niet meer welkom in Brussel. Vallen daar ook motorhomes onder? Euro 3 en oudere dieselwagens (geregistreerd voor 2006) zijn sinds 1 januari 2020 verboden in Brussel. Vanaf 1 januari 2022 wordt het verbod uitgebreid naar euro 4-voertuigen en vanaf 2025 naar euro 5-voertuigen.

Volgens Vlaanderen.be zijn kampeerauto’s in de Vlaamse rand rond Brussel (dus buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ALTIJD toegelaten !!!

Tevens ook:

1. De Ring (R0) valt niet onder deze maatregel, dit geld voor de Brusselse binnen- en buitenring. Dus op of via de ring mag je (doorheen) Brussel passeren.

2. Op drie transitparkings is nog steeds parkeren toegestaan: parking Ceria-Coovi, de Stalle-parking in de Stallestraat en de parking van Kraainem, via de Wezembeeklaan

Wie of wat is het het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Dit is het hele grondgebied met de 19 (Brusselse) gemeenten: Anderlecht, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Stad Brussel, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde

In deze video wordt behandelt hoe je een AdBlue injector bij een VW kan reinigen. Let op de witte aanslag (vastzittende deeltjes).

Aanverwante artikelen over AdBlue, CO2 en motoren

© Publicatie Camperland.be 2023 – alle rechten voorbehouden.