De nieuwe standaard voor motoren van motorhomes, VANS of campers wordt de Euro 7 norm (in 2026 of 2030?)

De nieuwe standaard voor motoren van motorhomes, VANS of campers wordt de Euro 7 norm (in 2026 of 2030?)

Euro 7 wordt de opvolger van Euro 6D-Final

TOP GELEZEN
5/5

Loading

Laatst bijgewerkt 1/10/2023

Om de nieuwste opgelegde emissienormen te halen gebruiken alle diesel motorfabrikanten nu de ADBlue technologie in hun campermoteren. 

10-2023 – Elektrificatie is niet te stoppen met de komst van o.a. de ID.Buzz en Mercedes EQV. Europa keurde een MTM tot 4.250 kg goed voor uitsluitend elektrisch aangedreven motorhomes.

  • De Ford Transit wordt in 2024 vernieuwd
  • De Renault Master wordt in 2024 vernieuwd
  • De cockpit van VW Crafter wordt in 2024 vernieuwd

In de voorbereiding van de introductie van Euro 7 (voorzien op 1/7/2025 en mogelijks uitgesteld tot 01/2026) (indien Europa het hier over eens zal worden) worden de constructeurs verplicht om in 2026 met een aangepaste motor te komen. Bij Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat) zal dat nog enkel de Fiat motor zijn.

Ook elektrische voertuigen zullen onder de Euro 7 normen vallen omdat vrijgekomen stoffen van banden en remmen ook in rekening worden gebracht. Die normen zijn in een nieuw voorstel ondertussen afgezwakt onder druk van de industrie die té hoge kosten en investeringen moeten doen om de euro 7 norm te kunnen halen bij voertuigen met fossiele brandstoffen.

07-2023 – Er was sprake van een zekere vorm van paniek voor de op til zijnde Euronorm 7 die voorzien is voor ingang op 1 juli 2025. Die norm zal zo streng zijn dat geen enkele fossiele brandstofmotor deze normen nog zou kunnen halen. Op 9 november 2023 moeten de plannen voor Euro 7 definitief worden, om vervolgens vanaf juli 2025 de huidige Euro 6d-(full) norm te vervangen. Duitsland begint echter ook de voet op de rem te zetten omdat het allemaal te snel gaat en hun auto-industrie in gevaar komt. Duitsland wil het gebruik van synthetische brandstoffen toestaan (een uitvinding van Porsche) (met 0% uitstoot) en zo de verbrandingsmotoren voor campers en andere auto’s in leven te houden.

Italië en Frankrijk zien ook de Euro 7 norm vanaf 2025 niet zitten. De nieuwe norm zal ook de voertuigen nog eens duurder maken, bronnen spreken van twee- tot vijfduizend €. Autoconstructeurs zoals Toyota, Renault, Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat) en Volkswagen vinden dat de Euro 7 norm tijd- en geldverspilling is. De grote investeringen om motorhome motoren aan te passen aan de nieuwe eisen, zouden volgens hen beter besteed worden aan de elektrische transitie. Die transitie zal de autoconstructeurs veel investeringen vragen.

Ondertussen hebben 8 Europese lidstaten in juni 2023 een protestbrief gestuurd naar andere lidstaten om de euronorm 7  niet goed te keuren.  De auto’s met een verbrandingsmotor die tussen 2025 en 2035 nieuw worden verkocht zullen er met een euronorm 7 niet heel veel schoner door worden, wat voor de totale schadelijke stoffen uitstoot slechts een marginale vermindering betekent tegenover een grote investeringskost. 

De Europese Commissie is er op gebrand om de uitstoot zo snel als mogelijk terug te dringen, ondanks de tegenkantingen van bijv. de Duitse autobranche vereniging VDA, en wil gaan naar een bijna 100% emissievrije uitstoot en dit onder elke soort van rijomstandigheden: zowel in de stad, op snelwegen of in de bergen.

 


10.2022 – Euro 7 staat voor nog een verlaging van 6 keer de stikstofuitstoot en 10 keer minder uitstoot van fijnstof. Hoera voor het milieu natuurlijk wel. En de norm komt er niet alleen voor auto’s met een verbrandingsmotor: ook voor de fijnstofproductie van bijvoorbeeld elektrische auto’s komen er met Euro 7 normen zoals voor het stof afkomstig van remmen en banden!.

De autofabrikanten willen meer tijd voor motorenontwikkeling en het omkatten van fabrieken. Komt Euro 7 te snel, dan zouden volgens Mercedes en Volkswagen duizenden banen in Duitsland en Europa in gevaar komen.

Ook normen voor levensduur EV-accu’s

Elektrische auto’s moeten straks niet alleen aan normen voor fijnstofproductie voldoen, maar ook aan normen voor de levensduur van de accu. De Europese Commissie ziet dat het consumentenvertrouwen jegens volledig elektrische auto’s enigszins te wensen overlaat. Veel mensen vrezen voor een beperkte levensduur van de accu. Daarom komen er regels voor de minimale levensduur van accu’s.


In een verleden - Euro 6d-TEMP normen werden gelden vanaf september 2019

Oudere teksten en inhoud:

De Europese emissienormen (artikel 1 en 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153) leggen uitstoot beperkingen op die voertuigen niet mogen overschrijden. De beperkingen worden regelmatig neerwaarts bijgesteld. 

De normen leggen emissiebeperkingen op m.b.t. NOx (stikstofoxiden), CO (koolstofmonoxide), fijn stof en onverbrande koolwaterstoffen. 

De regelgeving legt daarentegen geen enkele beperking op inzake CO2-emissie.

Normen voor personenauto’s

Euro 6d FULL is de volgende benaming van de nieuwste norm en volgt op de 6d-Temp norm, die op zijn beurt volgde op 6c en later 6d. De Euro 6d standaard werd in januari 2020 verplicht voor nieuw gehomologeerde dieselvoertuigen en vanaf januari 2021 moet elke nieuw ingeschreven diesel aan de Euro norm 6 voldoen.

…. 6b, 6c, 6d-TEMP en 6d FULL. Kunt u nog volgen? 

Tevens zijn er 2 normaanduidingen: de Emissienorm (zoals Euro 6d-Temp) kan ook aangeduid worden als OBD-norm en heet dan Euro 6.2.

Niet verwonderlijk dat dit gedoe bij de consument voor verwarring zorgt, maar dit maakt het misschien duidelijker voor emissienormen:

Euro 6b – voor nieuwe personenauto’s sinds 09/2015
Euro 6c – voor nieuwe personenauto’s sinds 09/2018
Euro 6d-TEMP – voor nieuwe personenauto’s vanaf 09/2019
Euro 6d FULL – (geleidelijke verplichting) voor nieuwe personenauto’s vanaf 01/2021

Euro 7a – (waarschijnlijk) voor nieuwe personenauto’s vanaf 01/2025? Andere bronnen spreken dat de Euro 7 norm er nooit zal komen en dat er in de plaats een totaal dieselverbod zal komen. Volgens informatie van Focus Online is het mogelijk dat vanaf Euro 7 slechts een waarde van 35 tot zelfs 20 mg stikstofoxiden per kilometer zal worden toegestaan.

Bosch slaagt erin bij de nieuwe Golf 7 die uitstoot met nieuwe technieken, terug te dringen naar 13 mg, die een uitstoot dus ruim aan de opgelegde Euro 7 norm voldoet.

Dit initiatief, dat onderdeel uitmaakt van de European Green Deal, zal strengere emissienormen (Euro 7) ontwikkelen voor alle benzine- en dieselauto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen.

Euro VI d – dit zijn de normen voor zwaardere bestelauto’s (zie verder)

Belangrijk is te onthouden:

-deze normen verschillen nu nog voor benzine- en dieselwagens (maar zullen in de toekomst dezelfde worden)

– deze normen zijn verschillend voor personenauto’s, (lichte) bestelwagens (zoals M1 kampeerauto’s) en zware bestelwagens en vrachtwagens (trucks)

– vanaf een zware bestelauto worden de normen aangeduid met Romeinse cijfers (VI). 

Euronormen – kleine letters, Romeinse letters

  • Euronormen voor personenauto’s en lichte bestelwagens worden aangeduid met kleine letters: Euro 6d
  • Euronormen voor zware bestelwagens en vrachtwagens (trucks) worden aangeduid met Romeinse letters: Euro VI d
Euronormen in kleine letters of met Romeinse letters (is niet hetzelfde)

Hoe kan ik de Euro-normen van mijn camper vinden?

Indien je reeds in het bezit van een motorhome dan is het vrij eenvoudige de euronormen terug te vinden want deze staan op je inschrijvingsbewijs (het zgn. rose formulier)

Daar kan je de 2 codes V7 en V9 terugvinden:

  • aan de linkerzijde code V7 : met de CO² uitstoot in gram/km

  • aan de rechterzijde code V9 : Milieuklasse: de euronorm

Wanneer de euronorm niet wordt vermeld omdat ze onbekend is, wordt gekeken naar de datum van de eerste inschrijving.

Wat is dan het verschil tussen Euro 6d en Euro VI d?

Zware voertuigen EURO VI hoeven (nog) geen WLTP-tests te ondergaan, maar lichte voertuigen wel, wat betekent dat zware modellen minder geavanceerde emissie controle technologie vereisen.

Foto Urbane Emissions – https://1.bp.blogspot.com/

De daarop volgende nieuwste norm zal wellicht Euro 7a heten. De EU-Commissie werkt nu al aan de nieuwe grenswaarden voor deze Euro 7 norm. 

Ze hebben vooralsnog geen vastliggende normen gepubliceerd. Om deze reden is het nog niet mogelijk aan te geven welke veranderingen te verwachten zijn van deze nieuwe emissienorm. Een feit is dat hij in 2021 van kracht zal worden voor personenauto’s.

De Europese site voor het berekenen van uw Ecoscore voor een type voertuig kan je vinden op https://ecoscore.be. Je kan er berekeningen doen voor diesel of benzine.

Dieselgate

Na de dieselgate en de sjoemelsoftware legt Europa de fabrikanten een ander meetmethode op, kortweg WLTP of World Harmonized Light Vehicle Testing Protocol.

Sinds september 2017 worden de betreffende tests uitgevoerd op basis van deze WLTP normen in plaats van de verouderde NEDC. Daarom heeft Europa de naam van de norm toen gewijzigd van Euro 6b naar Euro 6c. Met andere woorden, de norm voor emissies werd toen niet veranderd, maar wel de meetmethode:

  • Euro 6b is volgens de oude NEDC metingen – deze norm MOET in 2O2O nog altijd vermeld worden
  • Euro 6c is de nieuwe standaard met WLTP-metingen
  • Euro 6d-TEMP met WLTP criteria volgt voor het eerst ook RDE-metingen
  • Euro 6d volgen de RDE-metingen

RDE (Real Driving Emissions) test en waarden

Samen met WLTP kwam ook echter RDE (voor Real Driving Emissions), een test die werd uitgevoerd op de openbare weg om te controleren of ‘reality’  (de werkelijke uitstoot) overeenkomt met de ‘gecontroleerde (test)omgeving’. Het is deze RDE die tussenstappen oplegt naar nieuwe emissienormen.

Let op waarden in oude norm (NEDC) en de nieuwe normen (WLTP)

Euro 6d-Temp EVAP en ISC

Net wanneer u denkt dat dingen niet ingewikkelder kunnen worden, heeft Europa een wijziging van de Euro 6d-Temp-emissienorm geïntroduceerd die constructeurs verplicht om verdampingsemissies (EVAP) gedurende 48 uur te meten en de werkelijke emissies van auto’s te controleren wanneer ze in gebruik zijn (in dienst), ze noemen dit ISC, en dit gedurende 5 jaar of 100.000 km. 

Foto Motoring News – https://images.honestjohn.co.uk/

Let op verschil datums van normen om te produceren # datums van wat NOG mag verkocht worden

Euronormen – produceren is niet hetzelfde als verkopen

Consumenten verwarren dit soms – de opgelegde normen gelden voor de constructeurs van motoren, dus niet voor verkopers. Een constructeur die een nieuwe (camper)auto op de markt brengt moet voorzien zijn van de motor die aan de laatste euronorm voldoet voor zijn segment en dit van/tot de Europese richtlijnen dit bepalen.

De handelaar in kampeerauto’s kan echter nog altijd perfect een model (nieuw of tweedehands) met bijv. nog een Euro 6c motor uit de showroom, aan de consument verkopen. Ook hier heeft Europa uiterste datums geformuleerd die de handelaars moeten nakomen: sinds september 2015 moeten alle nieuwe auto’s die worden verkocht aan de Euro 6-norm voldoen (dus hoger dan Euro 5).

Wat moet ik nu kopen?

Veel mensen die geïnteresseerd zijn in een nieuwe camperauto vragen zich nu af of ze wachten op de introductie van Euro6d (die er is vanaf 1/2021) of Euro 7 (die verwacht wordt tegen 1/2025). Dit wil zeggen dat je dus zou moeten wachten tot 2021 of 2025?

We raden je vandaag nog aan een nieuwe Euro6d of Euro VI d te kiezen. Dit zijn momenteel de nieuwste milieuvriendelijke voertuigen met de huidige laagste verontreinigende emissienormen

Strenge LEZ-zones zal je daarmee binnen mogen tot 2027 (naar alle waarschijnlijkheid) maar je zal wel kunnen blijven diesel rijden tot 2050 (dat is nog 30 jaar) (en dan buiten de LZ-zones), het moment waarop al fossiele brandstoffen zullen worden verboden – Europa wil in 2050 klimaat neutraal worden (Clean Planet for All).

Lijsten met NOx waarden over vervuilende kampeerauto’s heb ik tot op heden nog niet kunnen vinden maar ze worden we her en der bij de motoren vermeld. Voorlopig nemen we deze data nog niet in beschouwing.

Voertuigen (motorhome) categorie M1 of M2

Ten behoeve van emissienormen en andere voertuigregelgeving worden voertuigen ingedeeld in categorieën. Zoals eerder vermeld vallen de normale kampeerauto’s onder categorie M1 tot 5000 kg  zwaardere campers > 5 TON horen onder categorie M2.

Technische begrippen Euronormen, Euro 6, uitstoot, deeltjes, roetfilter

Er zijn 2 normaanduidingen: de Emissienorm (zoals Euro 6d-Temp) kan ook aangeduid worden als OBD-norm en heet dan Euro 6.2. Dit wordt vaak door de PSA groep gebruikt.

Niet verwonderlijk dat dit gedoe bij de consument voor verwarring zorgt, maar dit maakt het misschien duidelijker voor emissienormen:

Euro 6b – voor nieuwe personenauto’s sinds 09/2015
Euro 6c – voor nieuwe personenauto’s sinds 09/2018
Euro 6d-TEMP – voor nieuwe personenauto’s vanaf 09/2019
Euro 6d FULL – (geleidelijke verplichting) voor nieuwe personenauto’s vanaf 01/2021

Lichte bedrijfswagens  (Klasse I, II, III)

 • Euro 1  – vanaf 1/10/1994 – Klasse I, II, III
 • Euro 2  – vanaf 1/01/1998 – Klasse I, II, III
 • Euro 3 – vanaf 1/01/2001 – Klasse I
 • Euro 3 – vanaf 1/01/2002 – Klasse II en III
 • Euro 4  – vanaf 1/01/2005 – Klasse I
 • Euro 4  – vanaf 1/01/2006 – Klasse II en III
 • Euro 5a -vanaf 1/09/2009 – Klasse I
 • Euro 5a -vanaf 1/09/2010 – Klasse II en III
 • Euro 5b -vanaf 1/09/2011 – Klasse I, II, III
 • Euro 6  – vanaf 1/09/2014 – klasse I
 • Euro 6  – vanaf 1/09/2015 – klasse II en III

Euronormen – kleine letters, Romeinse letters

 • Euronormen voor personenauto’s en lichte bestelwagens worden aangeduid met kleine letters: Euro 6d
 • Euronormen voor zware bestelwagens en vrachtwagens (trucks) worden aangeduid met Romeinse letters: Euro VI d

 

De Europese emissienormen (artikel 1 en 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153) leggen uitstoot beperkingen op die voertuigen niet mogen overschrijden. De beperkingen worden regelmatig neerwaarts bijgesteld. 

De normen leggen emissiebeperkingen op m.b.t. NOx (stikstofoxiden), CO (koolstofmonoxide), fijn stof en onverbrande koolwaterstoffen. 

De regelgeving legt daarentegen geen enkele beperking op inzake CO2-emissie.

Sinds 1 juli 2022 wordt de deeltjestellertest (PN-meting) ingezet tijdens de technische keuring van dieselwagens in Vlaanderen en de andere gewesten. Die maatregel zal roetfilterfraude tegengaan en bijdragen tot een betere luchtkwaliteit.

https://www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen/onderdelen-gecontroleerd-tijdens-de-technische-keuring/roetfilter-en-deeltjestellertest

 

Roetfilter – Diesel Particulate Filters

De achillespees van het AdBlue systeem blijkt de filter te zijn die tijdens de verbranding de uitgestoten fijne deeltjes vast moeten houden. Roetfilters (DPF) vangen stukjes roet in de uitlaat op. Alleen zou nu blijken dat de regeneratie van zo’n filter veel vaker plaatsvindt dan aangegeven wordt door de autofabrikanten. Zoals bij elk filter (denk aan de zak in uw stofzuiger), moeten ze regelmatig worden geleegd om de prestaties te behouden. Voor een DPF wordt dit proces ‘regeneratie‘ genoemd. Het opgehoopte roet wordt bij hoge temperatuur afgebrand om slechts een minuscule asrest achter te laten. Regeneratie kan passief of actief zijn

Lees meer op https://www.camperland.be/milieu/src-katalysator/

Alle nieuwe dieselmotoren Euro 6 zijn nu uitgerust met een SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) die voor de beperking van deze stikstofoxidenemissies (NOx) het AdBlue adjectief gebruiken.

AdBlue, met als meest actieve component ammoniak, zet stikstofoxide om in waterdamp en diazo-verbindingen: beide zijn onschadelijk voor de mens.

Met AdBlue kan men de uitstoot van stikstofoxide met 95% doen verminderen

AdBlue kan echter alleen gebruikt worden in dieselmotoren die uitgerust zijn met SCR-technologie (), die de uitstoot van schadelijke stoffen (NOx) reduceert.

AdBlue is een product van de firma GreenChem dat in oktober 2006 voor het eerst werd geïntroduceerd in het bijzonder voor zware voertuigen.

Lees ook https://www.camperland.be/techniek/motoren/adblue/adblue-filters-en-scr-katalysator-vervangen-kosten-verschillen-van-merk-tot-merk/

Het systeem van AdBlue wordt sinds 2006 toegepast in vrachtwagens en werd in de autosector geïntroduceerd in 2014.

Het AdBlue-verklikkerlichtje gaat branden als de auto nog zo’n 2.400 km kan rijden. 

Een AdBlue tank heeft meestal een inhoud van 16 tot 25 liter. De prijs van AdBlue ligt tussen 55 en 60 cent per liter AdBlue (02/2022). De (te lege) tank moet tenminste altijd tot minimum 5 liter AdBlue aangevuld worden.

Lees meer details op https://www.camperland.be/techniek/wat-is-een-normaal-adblue-verbruikt-voor-motorhomes/

Na de dieselgate en de sjoemelsoftware legt Europa de fabrikanten een ander meetmethode op, kortweg WLTP of World Harmonized Light Vehicle Testing Protocol.

Sinds september 2017 worden de betreffende tests uitgevoerd op basis van deze WLTP normen in plaats van de verouderde NEDC. Daarom heeft Europa de naam van de norm toen gewijzigd van Euro 6b naar Euro 6c. Met andere woorden, de norm voor emissies werd toen niet veranderd, maar wel de meetmethode:

 • Euro 6b is volgens de oude NEDC metingen – deze norm MOET in 2O2O nog altijd vermeld worden
 • Euro 6c is de nieuwe standaard met WLTP-metingen
 • Euro 6d-TEMP met WLTP criteria volgt voor het eerst ook RDE-metingen
 • Euro 6d volgen de RDE-metingen

RDE (Real Driving Emissions) test en waarden

Samen met WLTP kwam ook echter RDE (voor Real Driving Emissions), een test die werd uitgevoerd op de openbare weg om te controleren of ‘reality’  (de werkelijke uitstoot) overeenkomt met de ‘gecontroleerde (test)omgeving’. Het is deze RDE die tussenstappen oplegt naar nieuwe emissienormen.

LPEGR-technologie staat voor Low Pressure Exhaust Gas Recirculation – Deze techniek werd door Fiat gebruikt VOOR men ook de AdBlue technologie is beginnen toepassen.

Het Fiat concern gebruikte niet van in het beginne het systeem van het AdBlue adjectief, dat was pas in 2é instantie. Zij gebruiken eerst hun eigen ontwikkelde LPEGR-technologie (Low Pressure Exhaust Gas Recirculation) en pas de AdBlue technologie vanaf de Euronorm 6D-temp norm.

Volkswagen heeft een volgende stap gezet in de evolutie van het SCR-systeem ontwikkeld: het zogenaamde Twindosing-procedé. Daarbij wordt AdBlue doelgericht voor twee na elkaar gemonteerde SCR-katalysatoren geïnjecteerd.

Het procedé wordt voor het eerst ingezet in de nieuwe Passat 2.0 TDI Evo met 110 kW (150 pk). Bij deze nieuwe 2.0 TDI Evo-motoren met Twindosing-techniek liggen de NOx-waarden in vergelijking met de vorige generatie van hetzelfde model zo’n 80 procent lager.

Lees meer op https://www.camperland.be/techniek/motoren/adblue/vw-twindosing-techniek-reduceert-nox-uitstoot-met-80-procent-voor-motoren-met-adblue/

Indien je reeds in het bezit van een motorhome dan is het vrij eenvoudige de euronormen terug te vinden want deze staan op je inschrijvingsbewijs (het zgn. rose formulier)

Daar kan je de 2 codes V7 en V9 terugvinden:

  • aan de linkerzijde code V7 : met de CO² uitstoot in gram/km

  • aan de rechterzijde code V9 : Milieuklasse: de euronorm

Wanneer de euronorm niet wordt vermeld omdat ze onbekend is, wordt gekeken naar de datum van de eerste inschrijving.

 

11.2022 –

Er is sprake van een zekere vorm van paniek voor de op til zijnde Euronorm 7 die verwacht wordt in 2025. Die norm zal zo streng zijn dat geen enkele fossiele brandstofmotor deze normen nog zou kunnen halen. De Europese Commissie is er op gebrand om de uitstoot zo snel als mogelijk terug te dringen, ondanks de tegenkantingen van bijv. de Duitse autobranche vereniging VDA, en wil gaan naar een bijna 100% emissievrije uitstoot en dit onder elke soort van rijomstandigheden: zowel in de stad, op snelwegen of in de bergen.

In een eerste fase zou de norm Euronorm 7A gaan heten waarbij de uitstoot nog eens 66% lager zal liggen als bij de huidige Euro 6d norm. Bij de Euro 7B norm zal dat oplopen naar 99% minder CO2 tegenover de 6d-norm, immens dus. Daarnaast nog een verlaging van zes keer de stikstofuitstoot en 10 keer minder uitstoot van fijnstof. Hoera voor het milieu natuurlijk wel.

Vanaf januari 2022 zijn Euro 4 motoren niet meer welkom in Brussel. Vallen daar ook motorhomes onder? Euro 3 en oudere dieselwagens (geregistreerd voor 2006) zijn sinds 1 januari 2020 verboden in Brussel. Vanaf 1 januari 2022 wordt het verbod uitgebreid naar euro 4-voertuigen en vanaf 2025 naar euro 5-voertuigen.

Volgens Vlaanderen.be zijn kampeerauto’s in de Vlaamse rand rond Brussel (dus buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ALTIJD toegelaten !!!

Tevens ook:

1. De Ring (R0) valt niet onder deze maatregel, dit geld voor de Brusselse binnen- en buitenring. Dus op of via de ring mag je (doorheen) Brussel passeren.

2. Op drie transitparkings is nog steeds parkeren toegestaan: parking Ceria-Coovi, de Stalle-parking in de Stallestraat en de parking van Kraainem, via de Wezembeeklaan

Wie of wat is het het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Dit is het hele grondgebied met de 19 (Brusselse) gemeenten: Anderlecht, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Stad Brussel, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde

Belangrijke aanverwante onderwerpen op Camperland:

Bronnen

 • https://eur-lex.europa.eu/
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_emissiestandaard
 • https://www.fleeteurope.com/fr/new-energies-taxation-and-legislation/europe/features/do-you-know-your-euro-6-your-6c-and-6d-temp
 • https://www.autoexpress.co.uk/tips-advice/90816/euro-6-emissions-standards-what-do-they-mean-you
 • https://www.bussgeldkatalog.org/euro-7/#welche_grenzwerte_fuers_auto_sollen_durch_euro_7_verschaerft_werden
 • https://www.aa1car.com/library/evap_system.htm
 • https://media.mercedes-benz.be/overgang-naar-een-nieuwe-emissienorm-de-nieuwe-personenautos-van-mercedes-benz-voldoen-minimaal-aan-de-norm-euro-6d-temp/
 • https://transport.ec.europa.eu/index_en
 • https://dieselnet.com/standards/eu/ld.php
 • https://www.rac.co.uk/drive/advice/emissions/euro-6-diesel/
 • https://www.carnext.com/nl-be/euronorm/
 • https://ecoscore.be/nl/
 • https://www.bussgeldkatalog.org/euro-7/

© Publicatie Camperland.be 2020-2023, alle rechten voorbehouden.