Privacybeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons.

Bij Camperland hebben we een aantal fundamentele principes die we volgen:

vertaalde versie

§ Wij vragen u niet om persoonlijke informatie tenzij wij het echt nodig hebben. (we kunnen niet diensten vragen zoals uw geslacht of inkomenniveau zonder een aanwijsbare reden.)

§ Wij delen uw persoonlijke informatie niet met iedereen behalve om aan de wet te voldoen, onze producten te ontwikkelen, of onze rechten te beschermen.

§ Wij slaan geen persoonlijke informatie op onze servers op tenzij vereist voor de lopende verrichting van onze website. Camperland.be (“Camperland”) exploiteert verschillende websites. Het is Camperland beleid om uw privacy met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het gebruik van onze websites te respecteren.

Website bezoekers

Net als de meeste website-exploitanten,  verzamelt Camperland.be niet-persoonlijk identificerende informatie van het soort dat web browsers en servers meestal beschikbaar te stellen, zoals het type browser, taalvoorkeur, verwijzende site, en de datum en tijd van elke bezoeker Verzoek. Camperland. be het doel in het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe Camperland. be bezoekers gebruik maken van haar website. Van tijd tot tijd, Camperland.be kan vrijgeven niet-persoonlijk identificerende informatie in het aggregaat, bijvoorbeeld door het publiceren van een rapport over trends in het gebruik van haar website. Camperland.be verzamelt ook potentieel persoonlijk-identificeerbare informatie zoals Internet Protocol (IP) adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die commentaren op onze blogs verlaten. Camperland.be alleen onthult ingelogd gebruiker en commenter IP-adressen onder dezelfde omstandigheden dat het gebruikt en onthult persoonlijk identificerende informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat blog commenter IP-adressen zijn zichtbaar en bekendgemaakt aan de beheerders van de blog waar de opmerking werd overgelaten.

Verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van Camperland. be ‘s websites kiezen om te interageren met Camperland.be op een manier die Camperland.be nodig om persoonlijk identificerende informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie die Camperland.be verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. Bijvoorbeeld, vragen we bezoekers die commentaar op onze blog om een gebruikersnaam en e-mail adres te verstrekken. Degenen die wensen te ontvangen Camperland updates via e-mail, verzamelen we hun e-mails. In elk geval, verzamelt Camperland.be dergelijke informatie slechts voor zover noodzakelijk of aangewezen is om het doel van de interactie van de bezoeker met Camperland.be te vervullen. Camperland.be openbaart geen persoonlijk identificeerbare informatie dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat zij kunnen voorkomen dat zij deelnemen aan bepaalde website-gerelateerde activiteiten.

Geaggregeerde statistieken

Camperland.be kan verzamelen statistieken over het gedrag van de bezoekers van haar websites. Bijvoorbeeld, kan Camperland.be de populairste pagina’s controleren of spam gebruiken die door de anti-spam dienst wordt gescreend helpen spam identificeren. Camperland.be kan deze informatie publiekelijk weergeven of aan anderen verstrekken. Camperland.be maakt echter geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend, anders dan zoals hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

Camperland.be onthult mogelijk persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan die van haar werknemers, aannemers en gelieerde organisaties die (I) deze informatie moeten weten om deze te verwerken op Camperland. be diensten beschikbaar te stellen op de websites van Camperland. be, en (II) die ermee hebben ingestemd deze niet aan anderen bekend te maken. Sommige van deze werknemers, aannemers en gelieerde organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door de websites van Camperland. be te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. Camperland.be zal niet verhuren of verkopen mogelijk persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie aan iedereen. Anders dan aan haar werknemers, aannemers en gelieerde organisaties, zoals hierboven beschreven, Camperland.be onthult mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere gouvernementele verzoek, of wanneer Camperland.be te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van Camperland.be, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van een Camperland.be website bent en uw e-mail adres hebt geleverd, kan Camperland.be u zo nu en dan een e-mail sturen om u te vertellen over nieuwe functies, uw feedback te vragen of gewoon op de hoogte te blijven van wat er gebeurt met Camperland.be en onze producten. We gebruiken voornamelijk onze verschillende product blogs om dit soort informatie te communiceren, dus we verwachten dat dit type e-mail tot een minimum te beperken. Als u ons een verzoek indient (bijvoorbeeld via een ondersteunings mail of via een van onze feedback mechanismen), behouden wij het recht om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. Camperland.be neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies

Een cookie is een reeks van informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker, en dat de bezoeker de browser biedt aan de website elke keer dat de bezoeker terugkeert. Camperland.be maakt gebruik van cookies om Camperland.be te helpen identificeren en bijhouden van bezoekers, hun gebruik van Camperland.be website, en hun website toegang voorkeuren. Camperland.be bezoekers die niet willen cookies geplaatst op hun computers moeten hun browsers om cookies te weigeren voordat u Camperland. be ‘s websites, met als nadeel dat bepaalde kenmerken van Camperland. be-websites kunnen niet goed functioneren zonder de hulp van cookies.

Business transfers

Als Camperland.be, of substantieel al zijn activa werden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat Camperland.be uit zaken gaat of faillissement ingaat, zou de gebruikers informatie één van de activa zijn die door een derde worden overgebracht of worden verworven. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke overnemende partij van Camperland.be uw persoonlijke gegevens kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

Advertenties

Advertenties die op een van onze websites worden weergegeven, kunnen door advertentiepartners aan gebruikers worden geleverd, die cookies kunnen instellen. Deze cookies kunnen de ad-server herkent uw computer elke keer dat ze sturen u een online advertentie om informatie over u of anderen die gebruik maken van uw computer te compileren. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren die volgens hen van het grootste belang zijn voor u. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door Camperland.be en dekt niet het gebruik van cookies door adverteerders.

Opmerkingen

Opmerkingen en andere inhoud die aan de anti-spam-service worden verzonden, worden niet op onze servers opgeslagen, tenzij ze zijn gemarkeerd als valse positieven, in welk geval we ze lang genoeg opslaan om ze te gebruiken om de service te verbeteren om toekomstige valse positieven te voorkomen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Hoewel de meeste veranderingen waarschijnlijk minder belangrijk zijn, kan Camperland.be zijn privacybeleid van tijd tot tijd veranderen, en in Camperland. zijn enige discretie. Camperland.be moedigt bezoekers aan om regelmatig deze pagina te checken voor eventuele wijzigingen in haar privacy policy. Uw voortgezet gebruik van deze site na elke wijziging in dit privacybeleid zal uw aanvaarding van deze verandering vormen.

Europese privacywetgeving (GDPR)

Deze wet zal per 25 maart 2018 volledig van kracht zijn in iedere lidstaat van de EU. Vanaf 25 Mei 2018 moeten alle Europese organisaties voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze regelgeving is terug te vinden op

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&rid=2 :

RICHTLIJN (EU) 2016/680 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de
opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.