Moet ik als camperaar nu een Angles Mort sticker op mijn camper – motorhome plaatsen of niet voor Frankrijk in 2021?

Moet ik als camperaar nu een Angles Mort sticker op mijn camper – motorhome plaatsen of niet voor Frankrijk in 2021?

14 januari 2021 – De Franse regering wil het aantal dodelijke ongevallen ten wijten aan de dode hoek aanpakken en heeft een decreet uitgebracht (Staatsblad 05/01/2021 – Lois et Décrets – waarbij ook campers (motorhomes) voor meer dan 3500 kg moeten worden uitgerust met een sticker die hun dode hoek aangeeft – toepassing van artikel R313-32-1.

De sticker heet in het Frans “Angles Mort”. De Franse campervereniging FFCC had voor de camperaars een uitzondering gevraagd, maar dit verzoek werd naar verluid verworpen. Dit lijkt mij vrij normaal: ook een campervoertuig heeft dode hoeken en U die ermee op de baan bent kan wel beamen hoe moeilijk het soms is om als chauffeur alle situaties te overzien. Hoe vaak heb je al eens niet aan de bijrijder gevraagd: “komt er iemand van daar? – ziet gij iets?” :)

Dit decreet van 05/01/2021 is onmiddellijk van kracht geworden!

Er zou een overgangsperiode gelden van 12 maanden.

Waarom deze sticker?

Er gebeuren nog te veel dodelijk ongevallen met o.a. fietsers, voetgangers en bromfietsen omdat bestuurders de personen niet opmerken door hun dode hoek. Bijvoorbeeld bij vrachtwagens, bussen, bestelwagens maar ook motorhomes hebben dode hoeken. Deze voertuigen moeten nu hun dode hoek aanduiden met een nieuwe sticker zodat de andere weggebruikers kunnen zien waar en waarom de chauffeur hun niet kan opmerken.

Wie moet deze sticker plaatsen?

Slimme koppen meten te weten dat dit alleen voor Fransen is: maar ook buitenlandse zware voertuigen (Europese) die op Franse bodem rijden, vallen onder deze verplichting:

Artikel 1: Voertuigen die aan de zijkanten en aan de achterkant zijn voorzien van een inrichting die bedoeld is om de aanwezigheid van blinde hoeken aan te geven in toepassing van de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, worden geacht te voldoen aan de bepalingen van dit besluit.

Goed nieuws is dat dit niet uitsluitend een sticker hoeft te zijn. Het kan ook geverfd worden bijv. mits het volgen van de voorgeschreven RAL kleurencodes (rood 3024, geel 1021, ombergeel 1027, oranje 2008, zwart 9005). De standaard stickers die de overheid voorstelt zijn gemaakt voor of vrachtwagens of bussen en hebben een hoogte van 25 cm en zijn 17 cm breed.

Bij welke campers?

Nee, niet bij een camper van/tot 3.500 kg (rijbewijs B) maar bij meer dan 3.500 kg (rijbewijs C1).

Het artikel is specifiek gedefinieerd in de punten 5.6.1 en 6.6 van Artikel R. 311-1 van deze code: voor voertuigen met een toegestaan ​​totaalgewicht van meer dan 3.5 ton met uitzondering van landbouwvoertuigen, winterdienst- (strooidiensten) en interventievoertuigen (zoals brandweer).

Er werd een lijst uitgebracht van voertuigen die de sticker niet moeten aanbrengen, daar horen de motorhomes van plus 3.500 kg NIET bij.

Hoe moet/mag je dit aanbrengen?

De sticker moet natuurlijk in de eerste plaats zichtbaar zijn en aangebracht worden op 3 plaatsen en dit op een welbepaalde hoogte, nl. tussen 90 en 150 cm boven het grondoppervlak, mits uitzonderingen.

    • één aan beide zijkanten
    • één aan de achterzijde

Het moet ook zo worden aangebracht dat het de zichtbaarheid van de verschillende lichten en seininrichtingen en het gezichtsveld van de bestuurder niet kan belemmeren.

De overheid heeft apart richtlijnen bepaald voor o.a. opleggers, bussen, aanhangwagens in verschillende artikelbepalingen, je kan deze vinden op https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865682

Op deze site kan je de illustraties uit dit artikel downloaden: https://lebureaudecom.fr/securiteroutiere/cp_emailing70_janv2021.html

Welke boete staat er tegenover?

De boete staat beschreven als klasse 4, wat momenteel (01/2021) neerkomt op 135 € en kan nog worden verhoogd.

Uitreksel uit Artikel R313-32-1 die de uitzonderingen bepaald:

Oprichtingsdecreet nr. 2020-1396 van 17 november 2020 – art. 1

Met uitzondering van landbouw- en bosbouwvoertuigen, enerzijds, en winterdienstvoertuigen en interventievoertuigen van de diensten die autosnelwegen beheren of wegen met twee gescheiden rijbanen zoals gedefinieerd in respectievelijk de punten 5.6.1 en 6.6 van Artikel R. 311-1 van deze code daarentegen, moeten voertuigen met een totaal toegestaan ​​totaalgewicht van meer dan 3.5 ton, zichtbaar aan de zijkanten en aan de achterkant van het voertuig, een bord dragen het tonen van de positie van dode hoeken.

Het model van de bewegwijzering en de wijze van aanbrengen worden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister bevoegd voor vervoer en de minister bevoegd voor verkeersveiligheid.

Het feit, voor elke bestuurder, van overtreding van de signaleringsplicht opgelegd door dit artikel en de maatregelen die voor de toepassing ervan worden genomen, wordt bestraft met de boete die is voorzien voor overtredingen van de vierde klasse.

CLPLUS is een GRATIS geregistreerde status waarbij u toegang hebt tot ALLE data van Camperland.be waaronder de fel begeerde ZOEKFUNCTIES in de camper databases waarin u o.a. een motorhome kunt zoeken op meer dan 30 criteria om tot de juiste aankoop te komen https://www.camperland.be/clplus-worden/

 

Overeenkomstig artikel 3 van decreet nr. 2020-1396 van 17 november 2020 treden deze bepalingen in werking op 1 januari 2021.

Bronnen

    • https://ffcc.fr/actualite/nos-camping-cars-de-de-35-t-doivent-desormais-etre-equipes-dune-signalisation-materialisant-leurs-angles-morts/
    • https://www.camping-car.com/nos-actus/26100-la-signalisation-des-angles-morts-sera-t-elle-vraiment-obligatoire
    • https://lebureaudecom.fr/securiteroutiere/cp_emailing70_janv2021.html

© Publicatie copyright Camperland.be 2021, alle rechten voorbehouden.

Loading