SRC katalysatoren en ADBlue moeten weg vrijmaken voor schoonste diesels ooit

Stikstofoxides (NOx) dragen bij tot het broeikaseffect, vormen de grootste oorzaak van zure regen en milieuverzuring en zijn irriterend voor de luchtwegen. Vandaar dat auto’s, ook campers met vervuilende NOx uitstoot uit de steden worden geweerd. De SCR-katalysator –  wat staat voor Selective Catalytic Reduction, is speciaal ontwikkeld om de stikstof oxides uit de uitlaatgassen te elimineren. Maar SCR is duur en vraagt om toevoeging van AdBlue.

De additionel AdBlue tankdop zit naast de dieseldop
De additionel AdBlue tankdop zit naast de dieseldop
AdBlue bijvulzak van 3,5 liter met speciale ingietstuk om niet te morsen bij het vullen van de aparte ADBlue tank met blauwe dop
AdBlue bijvulzak van 3,5 liter met speciale ingietstuk om niet te morsen bij het vullen van de aparte ADBlue tank met blauwe dop

De uitlaat van dieselmotoren bevat meestal zuurstof in overmaat. Om stikstofoxiden onder deze omstandigheden te kunnen reduceren, is een selectief werkend reductiemiddel nodig, dat specifiek de stikstofoxiden omzet in stikstof en water. Als reductiemiddel en toevoeging wordt daarom een waterige oplossing van ureum, AdBlue gebruikt.

SCR katalysator, bron foto - http://dbtechnology.be/nl/term/scr-katalysator/
SCR katalysator, bron foto – http://dbtechnology.be/nl/term/scr-katalysator/

Complexe katalysator uitlaatsysteem

De SCR-installatie moet de stikstofoxiden uit de uitlaatgassen halen. Daar komt nogal wat bij kijken. Een verwarmde AdBlue-tank, een doseerinrichting, een hydrolyse katalysator waarin de AdBlue-oplossing wordt omgezet in NH3, de SCR-katalysator zelf die het NOx reduceert met hulp van die NH3. Tenslotte en dan nog een sper-katalysator die de onvolkomenheden van de doseerinrichting moet compenseren door te voorkomen dat er restjes NH3 het eind van de uitlaat kunnen bereiken.

Geschiedenis

De selectieve katalytische reductie van NOx werd voor het eerst gebruikt van ammoniak als reductiemiddel in 1957 in de Verenigde Staten. Het proces werd gepatenteerd door Engelhard Corporation. De ontwikkeling van deze SCR-technologie werd in de jaren zestig verder voortgezet in Japan en de VS met onderzoek dat gericht werd op minder dure en meer duurzamere katalysators. De eerste grootschalige SCR’s werden in 1978 door IHI Corporation in voertuigen geïnstalleerd.

De Euro 6-emissienorm dwingt de autoconstructeurs vandaag om de uitstoot van stikstofoxides (NOx) bij dieselvoertuigen te verlagen van 180 mg/km (Euro 5) naar 80 mg/km.

Lees ook: Welke motor kiezen voor mijn camper?

Bronnen:

Bewerking Rudi Van Overloop voor Camperland.be