Verplichtingen en rechten

Door gebruik te maken van onze websites verklaart u zich akkoord met deze gebruikersovereenkomst.

Gebruikers

Mogen reacties plaatsen voor zover deze reacties niet in strijd zijn met de rechten van derden. Zo mogen reacties geen inbreuk maken op de auteursrechten van anderen en onthouden zich van racistische of discriminerende teksten in de reacties.

Beheerders, Auteurs

Zijn bevoegd om een reacties te weigeren, te wijzigen of te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

Gebruikers (en hun postings)

Zijn ALLEEN bevoegd om eigen (geposte) reacties, blogs te wijzigen of te verwijderen. Gebruikers zijn PERSOONLIJK aansprakelijk voor hun geplaatste content.
Bij stopzetting van zijn/haar account kan de gebruiker zijn geposte content verwijderen.
Hij/zij kan echter onder geen enkel beding de website eigenaar ertoe verplichten om zijn (als gebruiker) geposte content voor hem/haar te laten verwijderen.

Auteurswet

Op onze website(s)/domein(en) op Camperland.be is de Auteurswet van toepassing: dat betekent dat u zonder schriftelijke toestemming geen informatie of foto’s mag verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website(s). Een uitzondering is overname van maximaal 50 woorden, voorzien van bronvermelding en een dieplink naar het betreffende artikel op de website van camperland.be.

Aansprakelijkheid

De beheerder accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.  Deze website bevat links naar websites van derden en de beheerder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Privacy bepalingen

Privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. Wij hebben maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens gehouden tot geheimhouding daarvan.

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door camperland.be.

Om het bezoek en gebruik van de site zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw gegevens op die mogelijk naar uw individuele persoon herleidbaar zijn. Wij gebruiken uw e-mailadres slechts om u te informeren over de ontwikkeling van de website en/of voor het verspreiden van een nieuwsbrief waarvoor u zich heeft geregistreerd. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien de wettelijke bepalingen daartoe noodzaken.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

U hebt het recht op te vragen welke gegevens over uzelf door ons worden verwerkt. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens aanleveren.

Wanneer u van mening bent dat de u betreffende persoonsgegevens:

– feitelijk onjuist zijn;
– onvolledig zijn;
– niet ter zake dienend zijn;
– op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.

Heeft u het recht om ons te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen.

Wij vragen voor de uitoefening van deze rechten de wettelijk toegestane maximum vergoeding. De verzoeker is pas ontvankelijk nadat de betaling is ontvangen.

Cookies (EU Cookie LAW)

Onze websites maken gebruik van cookies. Wij volgen de richtlijnen zoals bepaald door de Europese Unie (EU Cookie LAW). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer u deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op uw computer een cookie aanwezig is. Op deze manier kunnen wij u bij een volgend bezoek herkennen. U bent niet direct persoonlijk identificeerbaar aan de hand van de cookie.

Naast de cookies die door ons worden geplaatst kunnen ook cookies worden geplaatst door software van derden. Denkt u hierbij aan cookies van Google voor Google Analytics of andere leveranciers. Die software wordt gebruikt voor analyse van het dataverkeer.

De cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

– het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
– het analyseren van het gebruik van de websites;
– het verzamelen van gegevens met betrekking van uw bezoekgedrag.

Cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen in uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat er cookies meer op uw computer worden geplaatst. In dat geval kan het zijn dat niet alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Hyperlinks

Onze websites kunnen hyperlinks (links) naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

De website bevat ook links naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wij oefenen geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

De website werd met de grootste zorg samengesteld. Noch de firma, de eigenaar, medewerkers of de auteurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

De beheerder

Van Overloop Rudi
Clement Rottiersstraat 34
9220 Hamme