Een motorhome of camper kopen in het buitenland?

Een motorhome of camper kopen in het buitenland?

Een veel gestelde vraag die we corrigeren naar “een camper kopen in de Europese Unie en invoeren in België? Hoe doe je dat, waar let je op? Naast de noodzakelijke documenten zijn er ook bijkomende kosten.

Er zijn verschillen afhankelijk van:

  • in welke Europees land koopt u de camper
  • is de motorhome nieuw of een tweedehandse
  • koopt u van een handelaar of van een particulier
  • het BIV (belasting op in verkeerstelling) bedrag verschil in de drie gewesten: Vlaams, Brussel of Wallonië

Documenten controleren bij aankoop i/h buitenland

  1. Kijk na of het voertuig over een Europees gelijkvormigheidsattest Europese Certificate of Conformity (COC) beschikt, zoniet dan kan het voertuig niet in een ander (Europees) land ingevoerd worden
  2. Naar België rijden kan op een tijdelijk kenteken of via transport
  3. De persoon die zich aan het douaneloket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

Aangifte doen bij de douane

  1. U stopt aan het eerste douanekantoor in België en legt de volgende documenten voor:
   1. aankoopbewijs (factuur)
   2. het Europees Gelijkvormigheidsattest
  2. De douane bezorgt je het ‘roze formulier’ met het ‘vignet 705’
    1. De wagen is nieuw: vraag nu je eigen Belgische nummerplaat aan
    2. De wagen is tweedehands: ga naar een technische controle centra voor een uitgebreidere ‘keuring voor verkoop’.
  3. De douane berekend de kosten:

Zelf aangifte doen? Een E705 aangifte doen


Welke zijn de kosten? Er zijn 3 scenario’s

Nieuwe camper kopen i/h buitenland (van een handelaar)

  • de BTW van 21% moet in eigen land betaald worden, na betaling vraagt de douane u het E705 bewijs
  • via de E705 applicatie kan je dit bewijsstuk afdrukken (zie verder)

Tweedehandse motorhome kopen in het buitenland – van een handelaar

Er is in België geen BTW verschuldigd, maar wel in de lidstaat van aankoop. U moet de BTW aan de verkoper betalen. Het tarief is dat van de lidstaat van aankoop.

  • Duitsland: je betaald de BTW in het land van aankoop ( 19% in Duitsland)

Tweedehandse motorhome kopen in het buitenland – van een particulier

Er is geen btw verschuldigd, noch in België noch in de lidstaat van aankoop.


BIV (belasting op in verkeerstelling)

Deze belasting wordt in de 3 gewesten verschillende berekend rekening houdende met:

  • De milieukenmerken van het voertuig waaronder CO2-uitstoot, uitstoot fijn stof, brandstoftype, euronorm en aanwezigheid roetfilter.
  • De leeftijd van het voertuig volgens datum eerste inschrijving.

De belasting wordt ook soms inschrijvingstaks genoemd. Het is een eenmalige belasting die iedere eigenaar van een nieuw of tweedehands voertuig moet betalen vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België. In het Vlaamse gewest wordt de BIV geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Na de eerste inschrijving van uw voertuig bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) ontvangt u van de Vlaamse Belastingdienst automatisch een aanslagbiljet. Na ontvangst van het aanslagbiljet hebt u 2 maanden de tijd om de BIV te betalen.

Er is een on-line simulator die bij benadering het bedrag kan bepalen – https://belastingen.fenb.be/ui/public/vkb/simulatie


Wanneer wordt een camper als 2e hands beschouwd?

Een camper voor invoer wordt als tweedehands beschouwd als:

  1. de camper is ouder dan 6 maand
  2. EN/OF de camper heeft meer dan 6.000 km op de teller staan

Zie ook


Moet ik importheffingen betalen bij import naar België?

Neen, dit is alleen in het geval je de camper importeert uit een NIET-EU land. Zie hier voor de lijst van landen die tot de EU behoren m.b.t. het importeren – https://www.autoveiligheid.be/sites/default/files/lidstaten_eu_0.pdf


COC

Wat is een Europees gelijkvormigheidsattest Europese Certificate of Conformity (COC)? Zie op  https://www.autoveiligheid.be/gelijkvormigheidsattest-certificate-conformity-coc


Waar kan ik de douanekantoren voor aangifte vinden?


Wat is een technische controle voor keuring voor verkoop (KVV)?

  1. Stap 1 – identificatie & controle van documenten van het voertuig
  2. Stap 2 – de eigenlijke ‘visuele keuring’
  3. Stap 3 – aflevering v/d benodigde documenten van goedkeuring

Zie voor details – https://www.km.be/autokeuring/keuringen/kampeervoertuig/keuring-voor-verkoop-kvv-kampeervoertuig

Wat kost een technische keuring? Zie hier de tarieven – https://www.gocavlaanderen.be/


Waar kan ik keuringscentra vinden (in Vlaanderen) ?

Het is belangrijk dat u in België naar een erkend keuringscentra gaat, de lijst kunt u hier vinden –


Waar kan ik een (Europese) nummerplaat aanvragen voor een camper in België?

Inschrijvingen van nummerplaten voor voertuigen worden algemeen beheerd door het DIV (Dienst In Verkeerstelling) – bij de inschrijving ontvangt de houder een certificaat en een merk (achterplaat) nummerplaat.

Aanvragen van het kenteken kan ofwel

  1. via uw verzekeringsmakelaar – die toegang heeft tot het WebDIV
  2. of u vraagt de nummerplaat aan via de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer via de app ‘Mijn wagen, mijn plaat‘ – http://www.mobilit.fgov.be/WebdivPub/wmvpstv1?SUBSESSIONID=2028556

Zie voor meer DIV info op – https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen

Loading