Camperlands Community | beginnersvragen | stalplaatsen | vraag over artikelen | tips camperplaatsen

Notificaties
Alles wissen

Amendement 83 en 84 behandeld voorstel om Rijbewijs B mogelijk te maken tot 4250 kg (Europese Raad - Europese Commissie)

1 Berichten
1 Gebruikers
0 Reactions
189 Bekeken
Redactie Camperland
Berichten: 41
Admin
Onderwerp starter
(@camper_mc_louise23-09-201)
Lid
Deelgenomen: 6 jaar geleden

Er is een VOORSTEL opgenomen op 28/02 jl. om een rijbewijs B mogelijk te maken tot 4250 kg. Dit amendement 83 moet dus NOG GOEDGEKEURD worden.

Hoe ziet deze tekst eruit:

"Amendement 83 - Voorstel voor een richtlijn - Artikel 9 – lid 2 – punt h bis (nieuw) 

h bis)  twee jaar nadat een rijbewijs voor categorie B voor de eerste keer is afgegeven, is het geldig voor het besturen van ambulances zoals gedefinieerd in artikel 2, [punt 11 bis)], en andere voertuigen voor speciaal gebruik, alsook kampeerwagens zoals gedefinieerd in artikel 2, [punt 11 ter)], van deze richtlijn die niet zwaarder zijn dan 4 250 kg

In de in artikel 20 van deze richtlijn bedoelde periodieke verslagen aan het Europees Parlement en de Raad evalueert de Commissie de gevolgen van de technologische vooruitgang op het gebied van medische nooduitrusting en/of van het gebruik van alternatieve brandstoffen voor de totale massa van ambulances. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 van deze richtlijn gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze richtlijn te wijzigen door het maximale gewicht van ambulances te actualiseren op basis van de conclusies in die periodieke verslagen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze richtlijn te wijzigen door het maximale gewicht van de in de eerste alinea van dit punt bedoelde voertuigen te actualiseren om rekening te houden met de gevolgen van de technische vooruitgang en de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen voor ambulances "

Zie de bron op https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0095_NL.html en scroll door naar Amendement 83 en 84

Dit voorstel moet ook nog door de Ministers van de lidstaten worden goedgekeurd en dan in eigen land nog in praktijk worden omgezet. Er is dus nog een lange weg te gaan.

 

Amendement 84

"h ter)  twee jaar nadat een rijbewijs voor categorie BE voor de eerste keer is afgegeven, is het geldig voor het besturen van door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 11 quater), van deze richtlijn voor de categorieën M en N zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2018/858 die bestemd zijn voor de openbare weg, met inbegrip van die welke in een of meer fasen zijn ontworpen en gebouwd met een toegestane maximummassa van meer dan 3 500 kg maar niet meer dan 4 250 kg zonder aanhangwagen. Aan deze voertuigen kan een aanhangwagen of oplegger worden gekoppeld waarbij de toegestane maximummassa van de aanhangwagen of oplegger niet meer dan 3 500 kg bedraagt"

Beantwoorden

Loading