Hoeveel verkeersbelasting kost een camper of motorhome?

Bij de aankoop van een wagen gelden in België (en Vlaanderen) twee belastingen:

 1. De belasting op de verkeerstelling: deze is NIET van toepassing voor campers
 2. De jaarlijkse verkeersbelasting is een gewestelijke belasting op motorvoertuigen die personen of goederen over de weg vervoeren en is WEL van toepassing.

Per gewest kan de verkeersbelasting dus verschillen. Voor Vlaanderen wordt de verkeersbelasting geïnd door de Vlaamse Belastingdienst. U betaalt een jaarlijkse verkeersbelasting vanaf de inschrijving van uw nieuw of tweedehandsvoertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

De belastingplichtige zal van de Vlaamse Belastingdienst vervolgens automatisch een aanslagbiljet ontvangen. Dit aanslagbiljet moet uiterlijk binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet betaald worden.

Bij de aankoop van een kampeerwagen geldt er in Vlaanderen een verkeersbelasting

Hoe hoog is dit bedrag?

  • elke jaar op 1 juli is er een indexaanpassing
  • afhankelijk van het motorvermogen (kW)
  • afhankelijk van de euronorm van het voertuig (CO² uitstoot)

De meeste camperaars zullen tussen 132 en 145 € aan taksen betalen per jaar.

Afhankelijk van het type voertuig of de activiteit van het voertuig is een vermindering van de jaarlijkse verkeersbelasting mogelijk zoals een 

  • Forfaitaire vermindering voor LPG voertuigen (sinds aanslagjaar 2016)

Een simulatie van je verkeersbelasting kan je on-line doen op: https://belastingen.fenb.be/ui/public/vkb/simulatie

Nog meer info over deze belasting nodig? Kijk op 

https://www.mefirst.be/

https://belastingen.vlaanderen.be/VKB_tarief-kampeerwagens

 

Of via de app Simulatie BIV VKB op https://belastingen.vlaanderen.be/app-simulatie-biv-vkb

Heb ik als camperaar een Euro-vignet nodig?

NEEN, het eurovignet is een recht voor het gebruik van het wegennet door voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen over de weg en
waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) minimum 12 ton bedraagt

Wat kost de verkeersbelasting per jaar voor natuurlijke- en rechtspersonen?
Belasting in december 2019:

Positief

Camperliefhebbers hebben vaak kritiek op het beleid van de beleidsmakers. Meestal over de onvoldoende geboden parkeerplaatsen (al dan niet met faciliteiten). Doch de camperaar mag niet vergeten:

  • dat hij geen inverkeersstelling belasting moet betalen
  • het campervoertuig wordt aanzien als een voertuig lichte vracht (met een lagere voordelige taxatie)
  • motorhomes op LPG nog een extra lagere tarief genieten

Een deel van je verkeersbelasting (10%) wordt doorgestort naar je gemeente:

De Vlaamse overheid heft een opdeciem op de verkeersbelasting ten voordele van de gemeenten op
basis van artikel 42bis WIGB1. Deze opdeciemen bedragen steeds 10% van de verschuldigde verkeersbelasting en worden doorgestort aan de gemeenten op basis van de plaats van inschrijving van de voertuigen.